Huligani

Da li pooštriti kaznenu politiku prema huliganima u sportu?

Da

Ne

Rezultati