Terorizam

Da li se čovječanstvo može suprotstaviti terorizmu Islamske države?

Da

Ne

Može djelimično

Rezultati