NATO pozivnica

Da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO 2. decembra?

Da

Ne

Rezultati