Dijalog

Da li će dijalog partija u Parlamentu rezultirati dogovorom?

Da

Ne

Rezultati