Dogovor o izbornim uslovima

Da li će vlast i opozicija postići dogovor o izbornim uslovima?

Da

Ne

Rezultati