Briga o starima

Da li država dovoljno brine o starim osobama?

Država dovoljno brine o starima

Država djelimično brine o starima

Stari su prepušteni sami sebi i porodici

Rezultati