2017.

Vjerujete li da će 2017. biti bolja od prethodne godine?

Vjerujem da hoće

Biće ista

Biće lošija

Rezultati