Organizovani kriminal

Da li država odgovara adekvatno na aktivnosti organizovanog kriminala?

Da

Ne

Djelimično

Rezultati