Žene u CG

Kakav je položaj žene u Crnoj Gori u odnosu na evropske standarde?

Potcijenjen

Adekvatan

Precijenjen

Rezultati