2018.

Vjerujete li da će 2018. biti bolja od prethodne godine?

Hoće

Biće ista

Biće lošija

Rezultati