Zaštita domaćih proizvođača

Da li bi država trebalo da formira zaštitnu cijenu poljoprivrednih proizvoda, kako bi domaći proizvođači mogli da povrate ono što su uložili?

Da  48.6%

48.57651245551601%

Ne  51.4%

51.42348754448398%

Ukupno glasova: 562