Sankcije Rusiji

Kako ocjenjujete inicijativu da pojedine opštine ukinu sankcije Rusiji?

Inicijativa je u interesu države  16.2%

16.24413145539906%

Inicijativa je protivna državnim interesima  41.1%

41.12676056338028%

Inicijativa je bez uticaja  42.6%

42.629107981220656%

Ukupno glasova: 1065