Otvorene liste

Smatrate li da u izborni sistem treba uvesti otvorene liste?

Da  47.6%

47.648261758691206%

Ne  42.3%

42.26312201772324%

Nemam stav  10.1%

10.088616223585548%

Ukupno glasova: 1467