Otvorene liste

Smatrate li da u izborni sistem treba uvesti otvorene liste?

Da  47.6%

47.57679180887372%

Ne  42.3%

42.32081911262799%

Nemam stav  10.1%

10.102389078498293%

Ukupno glasova: 1465