Računanje vremena

Da li treba ukinuti zimsko računanje vremena?

Da  77.4%

77.36593059936908%

Ne  22.6%

22.634069400630917%

Ukupno glasova: 1268