Žabljak
Pretežno oblačno
18.2 °C
Pljevlja
Pretežno oblačno
24.8 °C
Herceg Novi
Pretežno vedro
31.3 °C
Nikšić
Pretežno oblačno
27.0 °C
Cetinje
Malo oblačno
28.7 °C
Bar
Pretežno vedro
30.4 °C
Podgorica
Umjereno oblačno
30.2 °C
Ulcinj
Pretežno vedro
29.5 °C
Kolašin
Pretežno oblačno
27.2 °C

SAVJET RTCG

 

Ivan Jovetić, predsjednik Savjeta RTCG

 

 

 

Dragana Tripković, potpredsjednica Savjeta RTCG

Dragana Tripković, je rođena 26. aprila 1984. godine na Cetnju. Diplomirani je dramaturg i scenarista. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Podgorici. Završila je studije dramaturgije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, u klasi prof. Stevana Koprivice. Osnivač je i direktor Alternativne teatarske aktivne kompanije - ATAK. Radi kao dramaturg u Crnogorskom narodnom pozorištu. 

Objavljene su joj drame "Biljke za kraj" i "Smjena". Objavila je zbirke poezije “Prevarena duša” 2000. (izdanje: KZP – Podgorica), “Ljubav je kad odeš” 2005. godine (izdanje: Plima – Ulcinj), drugo izdanje 2006,  “Pjesme” 2008. godine (Antibarbarus – Zagreb), “Stihovi od pijeska” 2014. (OKF - Cetinje). Pjesme su joj prevođene na engleski, ruski, poljski, njemački, italijanski, letonski i albanski jezik. Dobitnica je nagrade fondacije "Anna Lindh" za kratku priču 2012. i 2013. godine. Koautorka je dramskog komada “Poglavlja 23 i 24” izvedenog na Festivalu internacionalnog aternativnog teatra FIAT- 2013 u Podgorici. Drama “Smjena” izvedena je u okviru projekta “19. decembar – dan poslije” u Fabrici raketa u Podgorici u produkciji ATAK-a. Bila je direktor pozorišnog projekta “Slijepi” izvedenog na Vojnom aerodromu Golubovci, 2014. godine, u produkciji ATAK-a. Sarađuje sam brojnim časopisima za književnost u zemlji i inostranstvu.

 

 

Dr Vladimir Pavićević, član Savjeta RTCG.

Dr Vladimir Pavićević rođen je 16.10.1967.g. u Titogradu. Osnovno obrazovanje stekao je u Podgorici u Osnovnoj školi „Sutjeska“, a srednje stručno obrazovanje u Gimnaziji „Slobodan Škerović“. Dobitnik je diplome „Luča“. Završio je nižu muzičku školu „Vasa Pavić“ u Podgorici. Studije medicine započeo je u Sarajevu, a zbog ratnih dešavanja u Bosni, studije završava u Novom Sadu 1996.g. Pripravnički staž, u trajanju od godinu dana, obavio je u Kliničkom centru Crne Gore, a nakon toga se zaposlio u Hitnoj medicinskoj pomoći Doma Zdravlja Podgorica gdje je radio od marta 1998.g. do marta 2000.g. Nakon toga, radni odnos zasnovao na odjeljenju Urologije Kliničkog centra Crne Gore, kao klinički ljekar, gdje radi do oktobra 2001.g., kada započinje specijalizaciju iz Otorinolaringologije. Završnu godinu specijalizacije provodi na Institutu za ORL i MFH Kliničkog centra Srbije, gdje specijalizira 06.01.2006.g. Polaznik je doktorskih studija.

Za predsjednika Sindikalne organizacije Kliničkog centra Crne Gore izabran je 26.12.2006.g. Na II Vanrednom kongresu Sindikata radnika zdravstva i socijalne zaštite, održanog 24.12.2007.g., izabran je za predsjednika tog sindikata. Na II redovnom Kongresu Sindikata radnika zdravstva i socijalne zaštite, održanom 26.11.2011.g., koji tada mijenja ime u Sindikat zdravstva Crne Gore, ponovo biva izabran na funkciju predsjednika. Od kraja 2007.g., član je najužeg rukovodstva tada Reformskog bloka Saveza sindikata Crne Gore, od 2008.g. Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG). Na Kongresu USSCG, u čijem okviru djeluje Sindikat zdravstva CG, održanom 27.10.2012.g., izabran je za zamjenika Generalnog sekretara USSCG. 

Član je Socijalnog savjeta Crne Gore i predstavnik USSCG i Sindikata zdravstva CG u velikom broju radnih grupa za izmjenu važećeg radnog  i socijalnog zakonodavstva.

Uspješno je završio niz obrazovnih programa i treninga u oblasti ljudskih prava i sloboda, sa naglasom na sindikalna prava. Učestvovao je na više desetina nacionalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova i seminara. 

 

 

Mimo Drašković

Doc. dr Mimo Drašković je rođen 04. 03. 1981. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru sa prosječnom ocjenom 9,40. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici. 

Zaposlen je na Univerzitetu Crne Gore – Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, gdje obavlja funkciju Rukovodioca studijskog programa „Menadžment u pomorstvu“. Dobitnik je novčane nagrade Univerziteta Crne Gore za školsku 2001/02 godinu (april 2003), kao i diplome „Luča“ Skupštine opštine Nikšić za uspjeh u toku studija (jun 2004) Autor je i koautor desetak naučnih monografija, udžbenika i knjiga. 

Objavio je preko 100 naučnih i stručnih članaka, prikaza, eseja i prevoda.  Sa referatima je učestvovao na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Radio je timski i samostalno biznis planove, procjene kapitala firmi i elaborate o poslovnoj namjeri.

Član je Centra mladih naučnika CANU.

Kao predstavnik Crne Gore učestvovao je na »Seminar on Media and Media Education in Developing Countries«, održanom u NR Kini  (Beijing), 9-23.  aprila 2008. godine. Urednik je međunarodnog naučnog časopisa za istraživanje medija i društva „Medijski dijalozi“ i član redakcije više međunarodnih naučnih časopisa („Montenegrin Journal of Economics“ , “Economics and Economy” i td…).

Predsjednik je NVU „Istraživački medijski centar“ iz Podgorice i jedan od utemeljivača tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa Crnogorski medijski dijalozi. Aktivno se služi engleskim, a pasivno ruskim jezikom.

Oženjen je i ima troje djece.

 

 

Prof. dr Perko  Vukotić

Perko Vukotić je rođen na Cetinju, 1945. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu (1968). Poslijediplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smjer Primjena izotopa i zračenja, gdje je magistrirao (1974) i doktorirao (1982). 

Na Univerzitetu Crne Gore - na Tehničkom fakultetu i na Institutu za matematiku i fiziku, sadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu, u radnom odnosu je bio punih 40 godina - od 1968. do penzionisanja 2010. godine, sa dvogodišnjim prekidom (2004-2006) kada je bio na dužnosti ambasadora Srbije i Crne Gore u Kanadi. Kao asistent i nastavnik fizike prošao je sva zvanja do izbora za redovnog profesora za predmet Nuklearna fizika (1992). 

Na naučnom usavršavanju u inostranstvu proveo je tri godine - u Njemačkoj, Belgiji i SAD. Kraće je radno boravio u Ruskom naučnom centru "Kurčatovski institut" u Moskvi i u više navrata u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, Institutu za nuklearne nauke u Gentu i Institutu "Jožef Stefan" u Ljubljani. 

Autor je oko 190 naučnih i stručnih radova iz oblasti gama-spektrometrije, neutronske aktivacione analize i radioekologije i 20 publikacija iz oblasti obrazovanja. Dobitnik je Nagrade oslobođenja Titograda (1982) i Trinajestojulske nagrade (2003) godine za ostvarenja u nauci, kao i nagrade Oktoih (2011) za rezultate u oblasti obrazovanja. Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) od 2003, a njen redovni član od 2008. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA) od marta 2014.

Predsjednik je Odbora za obrazovanje u CANU i član Radne grupe za obrazovanje u prirodnim naukama Evropske federacije nacionalnih akademija nauka (ALLEA). Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore i član Britanskog društva za radiološku zaštitu. Bio je član Društva fizičara Jugoslavije, Izvršnog odbora Jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, Jugoslovenske komisije za metrologiju jonizujućeg zračenja i Jugoslovenske komisije za zaštitu od zračenja. 

Obavljao je dužnost direktora Instituta za matematiku i fiziku i šefa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Bio je član Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore i predsjednik Senata Univerziteta, član Savjeta za promjene u obrazovanju Crne Gore i predsjednik njegove Komisije za stručno obrazovanje, predsjednik Savjeta za obnovu nastavnih planova i programa Crne Gore, član Izvršnog odbora SIZ za naučne djelatnosti Crne Gore i član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Crne Gore. 

Prije 30-tak godina bio je predsjednik Skupštine Radio-televizije Crne Gore. Sem toga bio je delegat u Skupštini SFRJ i član najviših organa Saveza komunista Crne Gore i Jugoslavije. Od 1990. godine nije član ni jedne političke stranke.

 

 

 

Milan Radović

Milan Radović je rođen u Mojkovcu 1979. godine. Sada živi i radi u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva - uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i veliki broj seminara iz oblasti ljudskih prava.

Predavao je Sociologiju u Srednjoj školi do 2007. godine, a nakon toga je radio u Inicijativi mladih za ljudska prava. 

Sada je zaposlen u NVO Građanska alijansa kao koordinator programa ljudskih prava.

Milan je koordinirao više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je angažovan na izradizakona u oblasti ljudskih prava i kao predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava. Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Radio je na više istraživačkih i regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava i vladavine prava. Angažovan je kao ekspert na nekoliko regionalnih projekata u oblasti manjinskih prava, prava raseljenih i internoraseljenih, kao i zaštite lica lišenih slobode i lica koja izdržavaju kaznu zatvora i marginalizovanih društvenih grupa. Jedan je od pokretača NVO koalicije koja prati UPR proces u Crnoj Gori.

Zadnjih pet godina vrši monitoring Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore.

Milan je autor sledećih izvještaja:

• Stavovi Roma i Egipćana i drugih nacionalnih zajednica o Dekadi i položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, 2014, Fondacija Sekreterijat Dekade Inkluzije Roma;

• Pritvorski sistem i prava zadržanih lica, 2014, Građanska alijansa;

• Izvještaj o stavovima sudija i građana, 2013, Građanska alijansa;

• Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu, 2013, Koalicija NVO;

• Istraživanje sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, 2013, UNDP

• Monitoring rada sudova u Crnoj Gori, 2013. Podgorica, USAID;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori od referenduma do otpočinjanja pregovora sa EU, 2013. Podgorica, USAID ;

• Monitoring sudstva, 2011, Podgorica, USAID ;

• Ljudska prava u Crnoj Gori -2011, Podgorica, The Balkan Trust for Democracy ;

• Govor mržnje na internetu na Zapadnom Balkanu, 2010, Regionalni centar za manjine;

• Zastupljenost etničkih zajednica u državnim institucijama u Crnoj Gori, 2010, Podgorica, Foundation Open Society institution;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori, 2010, Civil rights Defenders;

• Informisanje na manjinskim jezicima i sadržaji o kulturi i tradiciji manjina na javnim servisima u Crnoj Gori, 2009, Podgorica, Foundation Open Society institution; 

• Tortura, diskriminacija, politički motivisano nasilje, i besplatna pravna pomoć, 2009, Podgorica, Civil rights Defenders;

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2008, Podgorica 2009, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2007, Podgorica 2007, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerku Miu.

 

Igor Tomić

Igor Tomić je rođen u Podgorici 02.avgusta 1979. godine gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. U Novom Sadu je, kao drugi u generaciji, završio Fakultet fizičke kulture i na istom je student magistarskih studija. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je završio Specijalističke studije za inkluzivno obrazovanje.

Od 2003. godine radi kao profesor u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“, bivši Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, a osam godina je paralelno radio i u SSŠ „Sergije Stanić“.

Od 2006. je trener i selektor Crnogorske atletske paraolimpijske reprezentacije sa kojom je imao zapažene rezultate na Evropskim i Svjetskim  prvenstvima kao i na Paraolimpijskim igrama u Londonu. Od aprila 2011. je predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Bio je član Nacionalnog savjeta za sport.

Aktivni je saradnik Biblioteke za slijepe Crne Gore i Kulturnog centra ’’Homer’’.

Oženjen je,otac dvije djevojčice.

 

 

Slobo Pajović

Slobo Pajović je rođen 29.11.1960.godine u Nikšiću, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje (Gimnaziju).

Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici.

U svojoj radnoj biografiji promijenio je više radnih zanimanja. Nakon završenih studija, radni odnos je, sredinom 1985.godine, zasnovao u preduzeću „Jadran“ Bar, koje se bavilo završnim radovima u građevinarstvu. Nakon pripravničkog staža, obavljao je poslove samostalnog referenta za plan i analizu, a od 1989. do februara 1997.godine bio na mjestu finansijskog direktora tog preduzeća.

Od februara 1997. do marta 2002.godine radi kao zamjenik generalnog direktora JP „Komunalne djelatnosti“ Bar. Nakon toga je, do juna 2003.godine, obavljao poslove savjetnika predsjednika Opštine Bar. Od juna 2003. do februara 2007.godine bio je na funkciji poslanika u Republičkom parlamentu. U značajnom dijelu karijere bio je više puta biran na mjestu odbornika u Skupštini Opštine Bar.

U periodu od juna 2002 do juna 2007.godine bio je član Odbora direktora Luke Bar, a od juna 2007. do juna 2012.godine, član Odbora direktora JZU Opšta bolnica Bar.

Od 15.septembra 2006. do 31.jula 2017.godine obavljao je funkciju izvršnog direktora Luke Bar, a od 1.avgusta do 12.decembra 2017.godine pokrivao je poziciju izvršnog direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor. Sada se nalazi na mjestu savjetnika u „Crnogorska plovidba“ AD Kotor

Oženjen je, supruga Mladenka, sin Aleksandar i kćerka Aleksandra.   

 

 

 

 

Dr sc. Goran Sekulović

 

Dr. sc. Goran Sekulović je po profesiji višedecenijski novinar, urednik i glavni i odgovorni urednik više medija kao i urednik izdavaštva, a po obrazovanju doktor društvenih i humanističkih nauka-doktor pravnih i političkih nauka i magistar filozofskih nauka (tzv. „čiste” filozofije , odnosno smjera filozofije na Filozofskom fakultetu ), filozof, teoretičar društva i politike, publicista, književnik, književni teoretičar, esejista. Rođen je u Titogradu, 3. X 1958. godine. Fakultetske, poslijediplomske, magistarske i doktorske studije završio je u Nikšiću, Zagrebu, Novom Sadu i Podgorici. U novinsko izdavačkom preduzeću “Pobjeda” i dnevnom listu „Pobjeda” bio je: novinar-pripravnik, novinar u kulturnoj i unutrašnjo-političkoj rubrici, novinar-dopisnik, novinar urednik u nedjeljnom izdanju, urednik spoljno-političke, kulturne i rubrike feljtona, urednik izdavačke djelatnosti, pomoćnik odgovornog urednika za spoljnu politiku, savjetnik za medije izvršnog direktora, komentator i kolumnista, a u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS-u) odgovorni urednik Odjeljenja za periodična izdanja i vanudžbenička sredstva i odgovorni urednik “Prosvjetnog rada”, informativno-stručnog lista crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika. Suosnivač je i dugogodišnji predsjednik NVO “Društvo za očuvanje crnogorske duhovne baštine” koja je objavila više kapitalnih djela i organizovala značajne naučne skupove i cikluse predavanja iz korpusa crnogorske kulture. Sekulović je napisao veliki broj naučnih članaka iz oblasti ljudskih prava na teme iz multikulturalizmai interkulturalizma, političkih, nacionalnih, manjinskih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i ukupnih identitetskih prava, kao i naučnih, stručnih i profesionalnih priloga iz različitih domena medijske problematike u odgovarajućim stručnim, novinarskim i medijskim časopisima i publikacijama. Bibliografija dr. sc. Gorana Sekulovića iznosi više stotina jedinica.

 

Autor je sljedećih knjiga:

 

Knjige iz književnosti

 

- Roman ''Soba za umiranje''

- Esejističko-meditativna proza ''Mraks''

- Zbirke pripovijedaka: ''Ruska kuća'', ''Samoubica'', ''Ruske priče''

- Zbirka lirske proze ''Biće je biće''

- Zbirke pjesama za odrasle: ''Kamen raste'', ''Muk muči'', ''Negrad'', ''Suvomeđa'',  ''Balada o modernom ratniku'', ''Čekajući smrt'', ''Nježnosti predgrađa'', ''Kuća što se njiše'', ''Sokratov sljedbenik (A i što bi nam život bez slobode)''

- Haiku-zbirka „Među trskama; Among roods” (dvojezično izdanje)

- Zbirke poezije za đecu: „Čudionica” i „Iz zoološkog vrta”

 

Knjige iz filozofije

- “Marks nije marksista (Ili: Kako je Marks izgubio titulu koju nikada nije osvojio?)” (doktorska disertacija)

- “Razum i um: Od Platona do Kanta” (proširena magistarska radnja)

- “Obzorja humanuma”

- “Marks protiv Marksa (Marksovi recepti za kantine budućnosti)”

- “Marks apostol slobode i(li) ropstva”

- Knjige iz istorije crnogorske filozofske, kulturološke, vjerske, jezičke, multinacionalne i ukupne duhovnosti

- “Trpeljivost – plata ljudskosti (O Jovanu Stefanoviću Baljeviću, prvom Crnogorcu doktoru filozofije)”

- “Njegoš naš nasušni” (O Njegoševoj filozofiji)

- “Crnogorski identitet” (na crnogorskom i engleskom jeziku)

- “Crnogorsko pomirenje crnogorstva i srpstva”

- “Interkulturalni dijalog”

- “Potenčeni grobari Crne Gore”

- “Crnogorska pravoslavna crkva između prošlosti i budućnosti”

 

Knjige iz politikologije

- “NATO i EU: Crna Gora, Istok i(li) Zapad”

- “Jovan Džon Plamenac: Crnogorski romantik britanskog empirizma”

- “Draž falsifikata”

- “Istine i prividi”

- “Od Demokratskog foruma do višestranačke Vlade (Demokratija i populizam u crnogorskoj tranziciji)”

- “Od Višestranačke do suverene Vlade (Crna Gora na razmeđu milenijuma)” Izbor radova iz mediologije i priloga iz kulture za crnogorske medije

- Prilog na javnom servisu RTCG “O Baljevićevoj i Njegoševoj filozofiji i o crnogorskom identitetu” u serijalu TVCG “Crnogorski identitet”

- “Postmoderni mediji: Simulacija, izmanipulisani medijski potrošač, nove granične medijske javnosti”

- “Tabloidizacija medija, društva, života-svijesti”

- “Manjine Crne Gore u medijima u eri globalizacije”

- “Upotreba crnogorskog jezika u Crnoj Gori i crnogorskoj dijaspori sa posebnim osvrtom na medije”

- “Javna upotreba crnogorskog jezika”

- “Crnogorski jezik u medijima i izdavaštvu” Sekulović je autor eseja o stvaralaštvu Iva Andrića, Danila Kiša, Miodraga Bulatovića, Janka Đonovića, Vita Nikolića, Miladina Šobića..., kao i sljedećih naučnih studija:

- “Istovjetnost ideja prvog Crnogorca doktora filozofije Jovana Stefanovića Baljevića i Crnogorske pravoslavne crkve: Evropski etički, duhovni i civilizacijski vrhovi”

- “Geopolitički položaj Crne Gore u shvatanjima mitropolita Vasilija Petrovića i Jovana Stefanovića Baljevića”

- “Etika Marka Miljanova i civilno društvo (Čojstvo i dobročinstvo kao prevladavanje duha prošlosti)”

- “Crna Gora nema budućnost sa ovim i ovakvim Rječnikom CANU” (O “Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika” CANU)

- “Ukaz regenta Aleksandra Karađorđevića o ukidanju Crnogorske crkve”

- “Mit o Crnoj Gori kao taocu i dužniku Kosovskog mita” (studija-predgovor za knjigu prof. dr Novaka Kilibarde “Amfilohije i Kosovski mit”).

Sekulovićeva naučna, filozofska, politikološka, sociološka, istoriografska, kulturološka i književno-esejistička ostvarenja prevođena su na engleski, japanski, italijanski, poljski, slovenački, bugarski, makedonski. Zastupljen je u Antologiji evropske i crnogorske haiku-poezije.

Vanredni je član DANU i član Odbora za filozofiju, sociologiju i psihologiju CANU.