Žabljak
Pretežno oblačno
3.9 °C
Pljevlja
Oblačno
8.0 °C
Herceg Novi
Pretežno vedro
14.2 °C
Nikšić
Pretežno vedro
10.6 °C
Cetinje
Pretežno oblačno
17.1 °C
Bar
Pretežno oblačno
18.3 °C
Podgorica
Umjereno oblačno
15.3 °C
Ulcinj
Malo oblačno
13.4 °C
Kolašin
Pretežno oblačno
5.9 °C

SAVJET RTCG

Ivan Jovetić, predsjednik Savjeta RTCG

 

 

Milan Radović

Milan Radović je rođen u Mojkovcu 1979. godine. Sada živi i radi u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva - uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i veliki broj seminara iz oblasti ljudskih prava.

Predavao je Sociologiju u Srednjoj školi do 2007. godine, a nakon toga je radio u Inicijativi mladih za ljudska prava. 

Sada je zaposlen u NVO Građanska alijansa kao koordinator programa ljudskih prava.

Milan je koordinirao više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je angažovan na izradizakona u oblasti ljudskih prava i kao predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava. Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Radio je na više istraživačkih i regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava i vladavine prava. Angažovan je kao ekspert na nekoliko regionalnih projekata u oblasti manjinskih prava, prava raseljenih i internoraseljenih, kao i zaštite lica lišenih slobode i lica koja izdržavaju kaznu zatvora i marginalizovanih društvenih grupa. Jedan je od pokretača NVO koalicije koja prati UPR proces u Crnoj Gori.

Zadnjih pet godina vrši monitoring Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore.

Milan je autor sledećih izvještaja:

• Stavovi Roma i Egipćana i drugih nacionalnih zajednica o Dekadi i položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, 2014, Fondacija Sekreterijat Dekade Inkluzije Roma;

• Pritvorski sistem i prava zadržanih lica, 2014, Građanska alijansa;

• Izvještaj o stavovima sudija i građana, 2013, Građanska alijansa;

• Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu, 2013, Koalicija NVO;

• Istraživanje sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, 2013, UNDP

• Monitoring rada sudova u Crnoj Gori, 2013. Podgorica, USAID;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori od referenduma do otpočinjanja pregovora sa EU, 2013. Podgorica, USAID ;

• Monitoring sudstva, 2011, Podgorica, USAID ;

• Ljudska prava u Crnoj Gori -2011, Podgorica, The Balkan Trust for Democracy ;

• Govor mržnje na internetu na Zapadnom Balkanu, 2010, Regionalni centar za manjine;

• Zastupljenost etničkih zajednica u državnim institucijama u Crnoj Gori, 2010, Podgorica, Foundation Open Society institution;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori, 2010, Civil rights Defenders;

• Informisanje na manjinskim jezicima i sadržaji o kulturi i tradiciji manjina na javnim servisima u Crnoj Gori, 2009, Podgorica, Foundation Open Society institution; 

• Tortura, diskriminacija, politički motivisano nasilje, i besplatna pravna pomoć, 2009, Podgorica, Civil rights Defenders;

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2008, Podgorica 2009, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2007, Podgorica 2007, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerku Miu.

 

 

 

Dr sc. Goran Sekulović

 Dr. sc. Goran Sekulović je po profesiji višedecenijski novinar, urednik i glavni i odgovorni urednik više medija kao i urednik izdavaštva, a po obrazovanju doktor društvenih i humanističkih nauka-doktor pravnih i političkih nauka i magistar filozofskih nauka (tzv. „čiste” filozofije , odnosno smjera filozofije na Filozofskom fakultetu ), filozof, teoretičar društva i politike, publicista, književnik, književni teoretičar, esejista. Rođen je u Titogradu, 3. X 1958. godine. Fakultetske, poslijediplomske, magistarske i doktorske studije završio je u Nikšiću, Zagrebu, Novom Sadu i Podgorici. U novinsko izdavačkom preduzeću “Pobjeda” i dnevnom listu „Pobjeda” bio je: novinar-pripravnik, novinar u kulturnoj i unutrašnjo-političkoj rubrici, novinar-dopisnik, novinar urednik u nedjeljnom izdanju, urednik spoljno-političke, kulturne i rubrike feljtona, urednik izdavačke djelatnosti, pomoćnik odgovornog urednika za spoljnu politiku, savjetnik za medije izvršnog direktora, komentator i kolumnista, a u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS-u) odgovorni urednik Odjeljenja za periodična izdanja i vanudžbenička sredstva i odgovorni urednik “Prosvjetnog rada”, informativno-stručnog lista crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika. Suosnivač je i dugogodišnji predsjednik NVO “Društvo za očuvanje crnogorske duhovne baštine” koja je objavila više kapitalnih djela i organizovala značajne naučne skupove i cikluse predavanja iz korpusa crnogorske kulture. Sekulović je napisao veliki broj naučnih članaka iz oblasti ljudskih prava na teme iz multikulturalizmai interkulturalizma, političkih, nacionalnih, manjinskih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i ukupnih identitetskih prava, kao i naučnih, stručnih i profesionalnih priloga iz različitih domena medijske problematike u odgovarajućim stručnim, novinarskim i medijskim časopisima i publikacijama. Bibliografija dr. sc. Gorana Sekulovića iznosi više stotina jedinica.

Autor je sljedećih knjiga, medijskih ogleda i naučnih članaka:

Knjige iz korpusa ljudskih prava i crnogorske identitetske, kulturološke, filozofske, vjerske, jezičke, multinacionalne i ukupne duhovnosti

- ‘’Podgorička skupština 1918. i crnogorski identitet’’
-‘’Marko Miljanov Crnogorski Kant: Etos kao jedini etnos’’
- “Trpeljivost – plata ljudskosti (O Jovanu Stefanoviću Baljeviću, prvom Crnogorcu doktoru filozofije)”
- “Njegoš naš nasušni” (O Njegoševoj filozofiji)
- “Crnogorski identitet” (na crnogorskom i engleskom jeziku)
- “Crnogorsko pomirenje crnogorstva i srpstva”
- “Interkulturalni dijalog”
- “Potenčeni grobari Crne Gore”
- “Crnogorska pravoslavna crkva između prošlosti i budućnosti”

Izbor radova iz mediologije i naučnih priloga iz kulture za crnogorske medije:

- Prilog na javnom servisu RTCG “O Baljevićevoj i Njegoševoj filozofiji i o crnogorskom identitetu” u serijalu TVCG “Crnogorski identitet”
- “Postmoderni mediji: Simulacija, izmanipulisani medijski potrošač, nove granične medijske javnosti”
- “Tabloidizacija medija, društva, života-svijesti”
- “Manjine Crne Gore u medijima u eri globalizacije”
- “Upotreba crnogorskog jezika u Crnoj Gori i crnogorskoj dijaspori sa posebnim osvrtom na medije”
- “Javna upotreba crnogorskog jezika”
- “Crnogorski jezik u medijima i izdavaštvu”

Knjige iz politikologije

-‘’Globalizacija (država – mediji)’’
- “NATO i EU: Crna Gora, Istok i(li) Zapad”
- “Jovan Džon Plamenac: Crnogorski romantik britanskog empirizma”
- “Draž falsifikata”
- “Istine i prividi”
- “Od Demokratskog foruma do višestranačke Vlade (Demokratija i populizam u crnogorskoj tranziciji)”
- “Od Višestranačke do suverene Vlade (Crna Gora na razmeđu milenijuma)”

Knjige iz filozofije

- ‘’Kraj metafizike: Marks, Spengler, Hajdeger’’
- “Marks nije marksista (Ili: Kako je Marks izgubio titulu koju nikada nije osvojio?)” (doktorska disertacija)
- “Razum i um: Od Platona do Kanta” (proširena magistarska radnja)
- “Obzorja humanuma”
- “Marks protiv Marksa (Marksovi recepti za kantine budućnosti)”
- “Marks apostol slobode i(li) ropstva”

Knjige iz književnosti

- Roman ''Soba za umiranje''
- Esejističko-meditativna proza ''Mraks''
- Zbirke pripovijedaka: ''Ruska kuća'', ''Samoubica'', ''Ruske priče''
- Zbirka lirske proze ''Biće je biće''
- Zbirke pjesama za odrasle: ''Kamen raste'', ''Muk muči'', ''Negrad'', ''Suvomeđa'', ''Balada o modernom ratniku'', ''Čekajući smrt'', ''Nježnosti predgrađa'', ''Kuća što se njiše'', ''Sokratov sljedbenik (A i što bi nam život bez slobode)''
- Haiku-zbirka „Među trskama; Among roods” (dvojezično izdanje)
- Zbirke poezije za đecu: „Čudionica” i „Iz zoološkog vrta”

Sekulović je autor sljedećih naučnih interdisciplinarnih studija:

- “Istovjetnost ideja prvog Crnogorca doktora filozofije Jovana Stefanovića Baljevića i Crnogorske pravoslavne crkve: Evropski etički, duhovni i civilizacijski vrhovi”
- “Geopolitički položaj Crne Gore u shvatanjima mitropolita Vasilija Petrovića i Jovana Stefanovića Baljevića”
- “Etika Marka Miljanova i civilno društvo (Čojstvo i dobročinstvo kao prevladavanje duha prošlosti)”
- “Crna Gora nema budućnost sa ovim i ovakvim Rječnikom CANU” (O “Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika” CANU)
- “Ukaz regenta Aleksandra Karađorđevića o ukidanju Crnogorske crkve”
- “Mit o Crnoj Gori kao taocu i dužniku Kosovskog mita” (studija-predgovor za knjigu prof. dr Novaka Kilibarde “Amfilohije i Kosovski mit”).

Sekulović je autor i eseja o stvaralaštvu Iva Andrića, Danila Kiša, Miodraga Bulatovića, Janka Đonovića, Vita Nikolića, Miladina Šobića…

Sekulovićeva naučna, filozofska, politikološka, sociološka, istoriografska, kulturološka i književno-esejistička ostvarenja prevođena su na engleski, japanski, italijanski, poljski, slovenački, bugarski, makedonski. Zastupljen je u Antologiji evropske i crnogorske haiku-poezije.

Vanredni je član DANU i član Odbora za filozofiju, sociologiju i psihologiju CANU.

 

 

 

Ilija Despotović 

Rođen 1949. godine u selu Obarde(opština Pljevlja).
Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Nikšiću, a Fakultet političkih nauka –politikolški smjer, 1972.godine,u Beogradu.
Ima ćerku Anu.
Profesionalnu karijeru počeo u Radio Boru. Od 1973.do 2001. godine radio u Novinskoj agenciji TANJUG, u početku u Beogradu, a zatim, kao dopisnik iz Crne Gore. Od 2001.do 2015. godine bio dopisnik Agencije BETA iz Crne Gore.
Njegove agencijske reportaže i komentare objavljivali su vodeći listovi u bivšoj SFR Jugoslaviji.
Tokom novinarske karijere je aktivno, kao komentator, sarađivao sa crnogorskim listovima i časopisima: Revija Matice iseljenika Crne Gore Susreti,Polis(Podgorica), Dijaspora(revija za iseljenike Crne Gore)...Dugogodišnji je saradnik časopisā CorD (diplomatska revija u Beogradu), Glas javnosti, Ekonomist(Beograd), Publika, Republika,...
Punih sedam godina bio redovni komentator i urednik časopisa Partner, glasila Ministarstva odbrane Crne Gore.
U mlađim novinarskim godinama sarađivao sa Pljevaljskim novinama,Onogošt Standardom i drugim publikacijama. Priredio više publikacija(Zapisi o selu Obarde,Uspomenar Milje Jelovac...), a od 2013. godine objavio više publicističkih priloga o političkim i raznim društvenim temama u časopisu Matica.
Od 1986. do januara 1989. godine bio član CK SK Crne Gore i izvršni sekretar Predsjedništva CK SK Crne Gore.Na prijedlog TANJUG-a bio polaznik i mentor u Političkoj školi SKJ „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu.
Od 1985.do 1987. godine bio predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i Saveza novinara Jugoslavije. U TANJUG-u bio predsjednik Radničkog savjeta Novinske djelatnosti.
Dobitnik godišnje nagrade Udruženja novinara Crne Gore za 1983.godinu i Novinarske nagrade Agencije TANJUG „Saša Veselinović“.
Sada u penziji. Član je Matice crnogorske. Nije član ni u jednoj političkoj partiji.

 


David Delibašić

OBRAZOVANJE

Naziv obrazovne ustanove: Akademija Lijepih Umjetnosti | Rim, Italija

Smjer: Slikarstvo | prof. Giuseppe Modica

Upisao / završio: 2005 - 2010

Stepen: Bachelor (studijski program od 4 godine)

Naziv obrazovne ustanove: Akademija Lijepih Umjetnosti | Rim, Italija

Smjer: Slikarstvo | prof. Giuseppe Modica

Upisao / završio: 2010 – 2012

Stepen: Master (studijski program od 2 godine)

 

RADNI ANGAŽMAN I VAŽNIJI PROJEKTI

2013. JU OŠ „Luka Simonović“, Nikšić

Opis posla: Predmet likovne kulture

2015. JU OŠ „Ratko Žarić“, Nikšić

Opis posla: Predmet likovne kulture

2015. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaSea Dancena Jazu, BudvaOpis posla: Produkcija, organizacija, koordinacija pratećih nemuzičkih sadržaja

2015. Avvantura Film Fest Montenegro – međunarodni filmski festival u PodgoriciOpis posla: Asistent produkcije - fotografija i dizajn

2016. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaSea Dancena Jazu, BudvaOpis posla: Branding manager i client service

2016. Podgorica Film Festival – međunarodni filmski festival

Opis posla: Vizuelni identitet i kompletan festivalski brending

2016. Retrospektivna izložba arh. Slobodana Vukajlovića - “Budućnost budućnostije u sadašnjosti”, Muzeji i galerije Nikšić

Opis posla: Organizacija, supervizija i dizajn izložbe

2017. Retrospektivna izložba arh. Slobodana Vukajlovića, ULUCG, PodgoricaOpis posla: Organizacija, supervizija i dizajn izložbe

2017. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaSea Staru Umagu,Hrvatska

Opis posla: Branding manager

2017. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaSea Dancena Jazu, BudvaOpis posla: Branding manager

2017. Zaposlen u JU “Muzeji i galerije Nikšić”

Opis posla: galerijski kustos i grafički dizajner

2017. Podgorica Film Festival – međunarodni filmski festival

Opis posla: Vizuelni identitet i kompletan festivalski brending

2018. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaFestival 84,Jahorina, BIHOpis posla: Branding manager

2018. EMC Grupa i EXIT - organizacija muzičkog festivalaSea Dance(Buljarica)Opis posla: Branding manager

 

PROFIL

Samostalne izložbe:

1996, Dom JNA, Nikšić (Crna Gora)

2007, “Transfiguracija” galerija “Art Forum”, Nikšić (Crna Gora)

2008, galerija “Marko. K. Gregović”, Petrovac (Crna Gora)

2010, galerija “Art Forum”, Nikšić (Crna Gora)

2011, galerija “Art”, Podgorica (Crna Gora)

2017, galerija “Marko. K. Gregović”, Petrovac (Crna Gora)

 

Kolektivne izložbe:

2008, “Spazio Oxigene”, izložba grafika, Rim (Italija)

2009, „6. Internacionalno bienale grafike“, muzej “Renatico Martini”, Monsumanno Terme (Italija)

2009, Fiera Artist, Istanbul (Turska)

2010, “Duh Nikšića”, Bedem, Nikšić (Crna Gora)

2010, “Mladi nikšićki umjetnici”, galerija “Art Forum”, Nikšić (Crna Gora)

2011, ArtExpo, Areco (Italija)

2011, DOCUMENTA, Nacionalni Festival Dokumentarnog Filma, Prva nagrada za poster, Latina, Rim (Italija)

2011, Art Show “MIMESI”, Feudi di San Marzano, Taranto (Italija)

2012, DE PICTURA, Temple University Rome, Rim (Italija)

2015, KC Punkt, Dom JNA, Nikšić (Crna Gora)

2015, galerija “Marko. K. Gregović”, „Ženski akt i portret“, Petrovac (Crna Gora)

2015, ARTCONNECT, galerija Nikola I, Nikšić (Crna Gora)

2016, Bedem Fest 7, Umjetnička kolonija, Nikšić (Crna Gora)

2017, “Između sjećanja i otpora - antifašistička mapa Nikšića”, JU Muzeji i galerije Nikšić, (Crna Gora)

2017, “2D - Delibašić David i Delibašić Zdravko”, JU Muzeji i galerije Nikšić, (Crna Gora)

2017, “Božićna izložba”, JU Muzeji i galerije Nikšić, (Crna Gora)

2018, “Božićna izložba”, JU Muzeji i galerije Nikšić, (Crna Gora)

 

Razni projekti:

2013, Storyboard i koncept za video Ovoreni dani nauke, Ministarstvo nauke Crne Gore

2015, Grafički vizuelni identitet Crne Gore za Eurosong - Knez (Adio)

2016, Grafički vizuelni identitet Crne Gore za Eurosong - Highway (The Real Thing)

2017, www.childnexus.com - UI dizajn

2017, www.karijera.me - UX i UI dizajn

2017, Logotip, kataloški i vizuelni standardni za JU Muzeji i galerije Nikšić

2018, www.muzejniksic.me - UX i UI dizajn

2018, Logotip za JU Narodna biblioteka Njegoš Nikšić

2018, Storyboard za kratki film Lavež (režija Branislav Milatović)

 

ZNANJA/VJEŠTINE

Strani jezici:

Engleski | govor - odličan, pisanje - odlično

Italijanski | govor - odličan, pisanje - odlično

 

Rad na računaru: Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Image Line FL Studio Audio Program

Interesovanja: Muzika, Film, Fotografija – korelacija umjetničkih formi

 

Pavle D. Radovanović

Rođen je 1975. godine u Podgorici gdje je završio Gimnaziju “Slobodan Škerović” a zatim diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Savjetnik u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore, pravni ekspert evropske Agencije za rekonstrukciju, član pregovaračkog tima Vlade Crne Gore za pregovaranje sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006 i sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, neki su od poslova koje je obavljao u prethodnom periodu.

Šef Radne grupe 3 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na poglavlje – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i član nacionalne Komisije za evropske integracije (od osnivanja do juna 2019.godine).

Član žirija za dodjelu nagrada za filantropiju “ISKRA”.

Član je Predsjedništva Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore.

Član Nadzornog odbora Foruma privrednih komora Jadransko-jonske regije.

Član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore.

Prošao je brojne obuke u organizaciji prestižnih domaćih i međunarodnih institucija.

Deset godina je bio Internacionalni fudbalski sudija – FIFA (fudbalski sudija od 1994. do 2018. godine).

Govori engleski jezik.

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore od 2008. godine.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

Nikola Tatar

Rođen u Podgorici (Titogradu) 20.avgusta 1975.godine. Po nacionalnosti Crnogorac. Oženjen, supruga Marija, sa kojom ima dvoje djece: sina i kćerku.
Osnovnu školu završio u Podgorici u O.Š. ”Vuk Karadžić”, a zatim srednju Elektro-tehničku školu “Vaso Aligrudić”. Nakon toga, na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici je završio Elektro Tehnički fakultet – smjer računarstvo, gdje je takođe završio i postdiplomske specijalističke studije – smjer računarstvo.
Od 1993 godine pa sve do danas zaposlen je u Javnom preduzeću za prenos i emitovanje radio-difuznih signala – Radio Difuzni Centar DOO. U Radio Difuznom centru je, tokom svog radnog staža u trajanju od 23 i po godine, obavljao poslove:

1993 - 1994 Tehničar serviser na emisionom centru Bjelasica
(Septembar 1993 – Jun 1994),
1994 - 1995 Služenje vojnog roka
(Jun 1994 – Jun 1995),
1996 - 1999 Tehničar serviser u Odjeljenju za TV
(Maj 1996 – Septembar 1999),
1999 - 2005 Tehničar za mjerenje, planiranje i kontrolu kvaliteta signala
(Septembar 1999 – Septembar 2005),
2005 - 2006 Planer – inženjer u Odjeljenju za mjerenje, planiranje i kontrolu kvaliteta signala
(Septembar 2005 – Oktobar 2006),

2006 - 2007 Rukovodilac Odjeljenja za TV mrežu
(Oktobar 2006 – Mart 2007),

2007 - 2012 Rukovodilac Odjeljenja za razvoj i informacione tehnologije (IT)
(Mart 2007 – Mart 2012),
2012 – 2019… Obavlja poslove INŽENJERA za nadzor i upravljanje sistemom prenosa u Terminaluveza RDC-a (NOC-a)
(Mart 2012 – ….).

AKTIVNOSTI I ANGAŽOVANJA U SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI RADNIKA RDC-A I SAVEZU SINDIKATA CRNE GORE - SSCG

Od 2007 godine - obavlja funkciju predsjednika Sindikalne Organizacije radnika Radio-difuznog centra,

2008 godine – kao predstavnik (predsjednik) SO radnika RDC-a, potpisnik „Sporazuma o udruživanju u SSCG“, odnosno, u granski Sindikat Saobraćaja Crne Gore.

Od 2008 – član Glavnog Odbora Sindikata Saobraćaja Crne Gore.

Delegat u Skupštini SSCG u novom sazivu, kao predstavnik Sindikata Saobraćaja Crne Gore (ispred SO radnika Radio-difuznog centra),

Od februara 2018 – na Kongresu Sindikata Saobraćaja Crne Gore izabran za Predsjednika Sindikata saobraćaja Crne Gore.

 

 

Predrag Marsenić

Predrag Marsenić rođen je u Beranama 1966. godine.

U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu, a na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu diplomirao je 1993.godine.

Tokom radne karijere obavljao je sljedeće poslove:

- Savjetnik za omladinski sport u Savezu organizacija fizičke kulture u Opštini Berane,

- Pomoćni i kondicioni trener u Fudbalskom klubu “Berane”,

- Trener mlađih kategorija Fudbalskog kluba „Berane“,

- Sekretar ženskog Rukometnog kluba “Budućnost” iz Podgorice (1999.-2003.godine),

- Od 2003.godine u Crnogorskom olimpijskom komitetu,

- Šef misije crnogorske sportske delegacije na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) : „Beograd 2007“ (Srbija), „Slask-Beskidy 2009“ (Poljska), „Tampere 2009“ (Finska), „Liberec 2011“ (Češka), „Trabzon 2011“ (Turska), „Brashov 2013“ (Rumunija), „Utrecht 2013“ (Holandija), „Gyor 2017“ (Mađarska), „Baku 2019“ (Azerbejdžan).

- Šef (ili član) misije crnogorske sportske delegacije na Igrama malih zemalja Evrope „Luxembourg 2013“ i „San Marino 2017“

- Direktor sportskog sektora na Igrama malih zemalja Evrope „Crna Gora 2019“,

- Šef misije crnogorske sportske delegacije na Mediteranskim igrama „Mersin 2013“ (Turska).

- Šef misije crnogorske sportske delegacije na Evropskim igrama „Minsk 2019“ (Bjelorusija).

- Šef misije crnogorske sportske delegacije na Olimpijskim igrama mladih (YOG) : „Singapore 2010“, „Insbruck 2012“ (Austrija), „Nanjing 2014“ (Kina).

- Šef misije crnogorske sportske delegacije na zimskim Olimpijskim igrama „Sochi 2014“ (Rusija).

- Član misije crnogorske sportske delegacije na Olimpijskim igrama „Peking 2008“, „London 2012“,

- Član Nacionalne Komisije za antidoping.

Od 2009.godine je Sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Supruga Biljana, sinovi Lazar, Aleksa i Petar.