Dr. sc. Goran Sekulović je po profesiji višedecenijski novinar, urednik i glavni i odgovorni urednik više medija kao i urednik izdavaštva, a po obrazovanju doktor društvenih i humanističkih nauka-doktor pravnih i političkih nauka i magistar filozofskih nauka (tzv. „čiste” filozofije , odnosno smjera filozofije na Filozofskom fakultetu ), filozof, teoretičar društva i politike, publicista, književnik, književni teoretičar, esejista. Rođen je u Titogradu, 3. X 1958. godine. Fakultetske, poslijediplomske, magistarske i doktorske studije završio je u Nikšiću, Zagrebu, Novom Sadu i Podgorici. U novinsko izdavačkom preduzeću “Pobjeda” i dnevnom listu „Pobjeda” bio je: novinar-pripravnik, novinar u kulturnoj i unutrašnjo-političkoj rubrici, novinar-dopisnik, novinar urednik u nedjeljnom izdanju, urednik spoljno-političke, kulturne i rubrike feljtona, urednik izdavačke djelatnosti, pomoćnik odgovornog urednika za spoljnu politiku, savjetnik za medije izvršnog direktora, komentator i kolumnista, a u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS-u) odgovorni urednik Odjeljenja za periodična izdanja i vanudžbenička sredstva i odgovorni urednik “Prosvjetnog rada”, informativno-stručnog lista crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika. Suosnivač je i dugogodišnji predsjednik NVO “Društvo za očuvanje crnogorske duhovne baštine” koja je objavila više kapitalnih djela i organizovala značajne naučne skupove i cikluse predavanja iz korpusa crnogorske kulture. Sekulović je napisao veliki broj naučnih članaka iz oblasti ljudskih prava na teme iz multikulturalizmai interkulturalizma, političkih, nacionalnih, manjinskih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i ukupnih identitetskih prava, kao i naučnih, stručnih i profesionalnih priloga iz različitih domena medijske problematike u odgovarajućim stručnim, novinarskim i medijskim časopisima i publikacijama. Bibliografija dr. sc. Gorana Sekulovića iznosi više stotina jedinica.

Autor je sljedećih knjiga, medijskih ogleda i naučnih članaka:

Knjige iz korpusa ljudskih prava i crnogorske identitetske, kulturološke, filozofske, vjerske, jezičke, multinacionalne i ukupne duhovnosti

- ‘’Podgorička skupština 1918. i crnogorski identitet’’
-‘’Marko Miljanov Crnogorski Kant: Etos kao jedini etnos’’
- “Trpeljivost – plata ljudskosti (O Jovanu Stefanoviću Baljeviću, prvom Crnogorcu doktoru filozofije)”
- “Njegoš naš nasušni” (O Njegoševoj filozofiji)
- “Crnogorski identitet” (na crnogorskom i engleskom jeziku)
- “Crnogorsko pomirenje crnogorstva i srpstva”
- “Interkulturalni dijalog”
- “Potenčeni grobari Crne Gore”
- “Crnogorska pravoslavna crkva između prošlosti i budućnosti”

Izbor radova iz mediologije i naučnih priloga iz kulture za crnogorske medije:

- Prilog na javnom servisu RTCG “O Baljevićevoj i Njegoševoj filozofiji i o crnogorskom identitetu” u serijalu TVCG “Crnogorski identitet”
- “Postmoderni mediji: Simulacija, izmanipulisani medijski potrošač, nove granične medijske javnosti”
- “Tabloidizacija medija, društva, života-svijesti”
- “Manjine Crne Gore u medijima u eri globalizacije”
- “Upotreba crnogorskog jezika u Crnoj Gori i crnogorskoj dijaspori sa posebnim osvrtom na medije”
- “Javna upotreba crnogorskog jezika”
- “Crnogorski jezik u medijima i izdavaštvu”

Knjige iz politikologije

-‘’Globalizacija (država – mediji)’’
- “NATO i EU: Crna Gora, Istok i(li) Zapad”
- “Jovan Džon Plamenac: Crnogorski romantik britanskog empirizma”
- “Draž falsifikata”
- “Istine i prividi”
- “Od Demokratskog foruma do višestranačke Vlade (Demokratija i populizam u crnogorskoj tranziciji)”
- “Od Višestranačke do suverene Vlade (Crna Gora na razmeđu milenijuma)”

Knjige iz filozofije

- ‘’Kraj metafizike: Marks, Spengler, Hajdeger’’
- “Marks nije marksista (Ili: Kako je Marks izgubio titulu koju nikada nije osvojio?)” (doktorska disertacija)
- “Razum i um: Od Platona do Kanta” (proširena magistarska radnja)
- “Obzorja humanuma”
- “Marks protiv Marksa (Marksovi recepti za kantine budućnosti)”
- “Marks apostol slobode i(li) ropstva”

Knjige iz književnosti

- Roman ''Soba za umiranje''
- Esejističko-meditativna proza ''Mraks''
- Zbirke pripovijedaka: ''Ruska kuća'', ''Samoubica'', ''Ruske priče''
- Zbirka lirske proze ''Biće je biće''
- Zbirke pjesama za odrasle: ''Kamen raste'', ''Muk muči'', ''Negrad'', ''Suvomeđa'', ''Balada o modernom ratniku'', ''Čekajući smrt'', ''Nježnosti predgrađa'', ''Kuća što se njiše'', ''Sokratov sljedbenik (A i što bi nam život bez slobode)''
- Haiku-zbirka „Među trskama; Among roods” (dvojezično izdanje)
- Zbirke poezije za đecu: „Čudionica” i „Iz zoološkog vrta”

 Izbor iz esejistike

-‘’Za jednom kapi čistoga života’’
-‘’ ‘Prvine’ Janka Đonovića
-‘’ ‘Crveni petao leti ka nebu’ Miodraga Bulatovića’’
-‘’ Danilo Kiš i tema smrti’’
-‘’Andrić i Njegoš o metafizici’’
-‘’Ivo Andrić i metafizika mora’’
 

Izbor priređenih publikacija i kritičkih studija

-‘’Njegoš naš nasušni’’ (Besede o Njegošu)
(zajedno sa Marijanom Mašom Miljićem)

-‘’Petrovići: pisci, duhovnici, vladari’’ I-III
(zajedno sa prof. dr Slobodanom Tomovićem)

-Filozofija zla u književnosti

-‘’Mit o Crnoj Gori kao taocu i dužniku Kosovskog mita’’
 (studija-predgovor za knjigu prof. dr. Novaka Kilibarde ‘’Amfilohije i Kosovski mit’’, treće, redigovano izdanje knjige koja je, pod naslovom „Željezna crkva i kosovski mit“ objavljena prvi put 2006.godine.)

-Vojislav Vulanović i razumijevanje svijeta: Beskraj i slutnja, Crna Gora i Vulanović 

 

Knjige iz publicistike i političke publicistike 

-‘’Rat za ‘Prosvjetni rad’’ i crnogorski identitet’’ (Kulturocid anticrnogorstva)

-''Sedam uspješnih''

-''Kako smo uspjeli''

-''Dobročinstvo u etici i biznisu''

-''Premijer pobjedničkog duha'' (Vlada RCG 1991-1996.)
(zajedno sa Jovanom Stamatovićem)

-''Enigma jedne harizme'' (Prilog crnogorskom samoosvješćenju)

-''Đukanović: Jedan odgovor na crnogorsko pitanje'' (Zbirka političkih eseja)

-'' 'Milo, oćemo koš!' '' (Semantika jednog arhetipa)

 

Sekulović je autor sljedećih naučnih interdisciplinarnih studija:

- “Istovjetnost ideja prvog Crnogorca doktora filozofije Jovana Stefanovića Baljevića i Crnogorske pravoslavne crkve: Evropski etički, duhovni i civilizacijski vrhovi”
- “Geopolitički položaj Crne Gore u shvatanjima mitropolita Vasilija Petrovića i Jovana Stefanovića Baljevića”
- “Etika Marka Miljanova i civilno društvo (Čojstvo i dobročinstvo kao prevladavanje duha prošlosti)”
- “Crna Gora nema budućnost sa ovim i ovakvim Rječnikom CANU” (O “Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika” CANU)
- “Ukaz regenta Aleksandra Karađorđevića o ukidanju Crnogorske crkve”
- “Mit o Crnoj Gori kao taocu i dužniku Kosovskog mita” (studija-predgovor za knjigu prof. dr Novaka Kilibarde “Amfilohije i Kosovski mit”).

Sekulović je autor i eseja o stvaralaštvu Iva Andrića, Danila Kiša, Miodraga Bulatovića, Janka Đonovića, Vita Nikolića, Miladina Šobića…

Sekulovićeva naučna, filozofska, politikološka, sociološka, istoriografska, kulturološka i književno-esejistička ostvarenja prevođena su na engleski, japanski, italijanski, poljski, slovenački, bugarski, makedonski. Zastupljen je u Antologiji evropske i crnogorske haiku-poezije.

Vanredni je član DANU i član Odbora za filozofiju, sociologiju i psihologiju CANU.