Rođen 1949. godine u selu Obarde(opština Pljevlja).
Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Nikšiću, a Fakultet političkih nauka –politikolški smjer, 1972.godine,u Beogradu.
Ima ćerku Anu.
Profesionalnu karijeru počeo u Radio Boru. Od 1973.do 2001. godine radio u Novinskoj agenciji TANJUG, u početku u Beogradu, a zatim, kao dopisnik iz Crne Gore. Od 2001.do 2015. godine bio dopisnik Agencije BETA iz Crne Gore.
Njegove agencijske reportaže i komentare objavljivali su vodeći listovi u bivšoj SFR Jugoslaviji.
Tokom novinarske karijere je aktivno, kao komentator, sarađivao sa crnogorskim listovima i časopisima: Revija Matice iseljenika Crne Gore Susreti,Polis(Podgorica), Dijaspora(revija za iseljenike Crne Gore)...Dugogodišnji je saradnik časopisā CorD (diplomatska revija u Beogradu), Glas javnosti, Ekonomist(Beograd), Publika, Republika,...
Punih sedam godina bio redovni komentator i urednik časopisa Partner, glasila Ministarstva odbrane Crne Gore.
U mlađim novinarskim godinama sarađivao sa Pljevaljskim novinama,Onogošt Standardom i drugim publikacijama. Priredio više publikacija(Zapisi o selu Obarde,Uspomenar Milje Jelovac...), a od 2013. godine objavio više publicističkih priloga o političkim i raznim društvenim temama u časopisu Matica.
Od 1986. do januara 1989. godine bio član CK SK Crne Gore i izvršni sekretar Predsjedništva CK SK Crne Gore.Na prijedlog TANJUG-a bio polaznik i mentor u Političkoj školi SKJ „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu.
Od 1985.do 1987. godine bio predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i Saveza novinara Jugoslavije. U TANJUG-u bio predsjednik Radničkog savjeta Novinske djelatnosti.
Dobitnik godišnje nagrade Udruženja novinara Crne Gore za 1983.godinu i Novinarske nagrade Agencije TANJUG „Saša Veselinović“.
Sada u penziji. Član je Matice crnogorske. Nije član ni u jednoj političkoj partiji.