Rođen u Podgorici (Titogradu) 20.avgusta 1975.godine. Po nacionalnosti Crnogorac. Oženjen, supruga Marija, sa kojom ima dvoje djece: sina i kćerku.
Osnovnu školu završio u Podgorici u O.Š. ”Vuk Karadžić”, a zatim srednju Elektro-tehničku školu “Vaso Aligrudić”. Nakon toga, na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici je završio Elektro Tehnički fakultet – smjer računarstvo, gdje je takođe završio i postdiplomske specijalističke studije – smjer računarstvo.
Od 1993 godine pa sve do danas zaposlen je u Javnom preduzeću za prenos i emitovanje radio-difuznih signala – Radio Difuzni Centar DOO. U Radio Difuznom centru je, tokom svog radnog staža u trajanju od 23 i po godine, obavljao poslove:

1993 - 1994 Tehničar serviser na emisionom centru Bjelasica
(Septembar 1993 – Jun 1994),
1994 - 1995 Služenje vojnog roka
(Jun 1994 – Jun 1995),
1996 - 1999 Tehničar serviser u Odjeljenju za TV
(Maj 1996 – Septembar 1999),
1999 - 2005 Tehničar za mjerenje, planiranje i kontrolu kvaliteta signala
(Septembar 1999 – Septembar 2005),
2005 - 2006 Planer – inženjer u Odjeljenju za mjerenje, planiranje i kontrolu kvaliteta signala
(Septembar 2005 – Oktobar 2006),

2006 - 2007 Rukovodilac Odjeljenja za TV mrežu
(Oktobar 2006 – Mart 2007),

2007 - 2012 Rukovodilac Odjeljenja za razvoj i informacione tehnologije (IT)
(Mart 2007 – Mart 2012),
2012 – 2019… Obavlja poslove INŽENJERA za nadzor i upravljanje sistemom prenosa u Terminaluveza RDC-a (NOC-a)
(Mart 2012 – ….).

AKTIVNOSTI I ANGAŽOVANJA U SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI RADNIKA RDC-A I SAVEZU SINDIKATA CRNE GORE - SSCG

Od 2007 godine - obavlja funkciju predsjednika Sindikalne Organizacije radnika Radio-difuznog centra,

2008 godine – kao predstavnik (predsjednik) SO radnika RDC-a, potpisnik „Sporazuma o udruživanju u SSCG“, odnosno, u granski Sindikat Saobraćaja Crne Gore.

Od 2008 – član Glavnog Odbora Sindikata Saobraćaja Crne Gore.

Delegat u Skupštini SSCG u novom sazivu, kao predstavnik Sindikata Saobraćaja Crne Gore (ispred SO radnika Radio-difuznog centra),

Od februara 2018 – na Kongresu Sindikata Saobraćaja Crne Gore izabran za Predsjednika Sindikata saobraćaja Crne Gore.