RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/rss.html me http://www.rtcg.me/img/logo.png RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/rss.html Nove tehnologije u obrazovanju – Primjeri u Velikoj Britaniji http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/220169/nove-tehnologije-u-obrazovanju--primjeri-u-velikoj-britaniji.html 06.11.2018 ]]>

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/220169/nove-tehnologije-u-obrazovanju--primjeri-u-velikoj-britaniji.html
Nove tehnologije u obrazovanju: Primjeri u Crnoj Gori http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/215747/nove-tehnologije-u-obrazovanju-primjeri-u-crnoj-gori.html 24.09.2018 ]]>

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/215747/nove-tehnologije-u-obrazovanju-primjeri-u-crnoj-gori.html
Nove tehnologije u obrazovanju - Bet šou 2018 - Promo http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/210814/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou-2018---promo.html Nove tehnologije u obrazovanju - Bet šou 2018 - Promo ]]>

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/210814/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou-2018---promo.html
Nove tehnologije u obrazovanju - Bet šou 2018 http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/205408/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou-2018.html 01.06.2018 ]]>

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/205408/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou-2018.html
Nove tehnologije u obrazovanju – Primjeri u Crnoj Gori http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/170280/nove-tehnologije-u-obrazovanju--primjeri-u-crnoj-gori.html 26.06.2017 ]]> Emisija je realizovana u saradnji sa Britanskim savjetom.

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/170280/nove-tehnologije-u-obrazovanju--primjeri-u-crnoj-gori.html
Nove tehnologije u obrazovanju – Britanski primjeri http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/163902/nove-tehnologije-u-obrazovanju--britanski-primjeri.html 26.04.2017 ]]> Emisija je realizovana u saradnji sa Britanskim savjetom.

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/163902/nove-tehnologije-u-obrazovanju--britanski-primjeri.html
Nove tehnologije u obrazovanju - Bet šou http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/162970/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou.html 16.04.2017 ]]> Emisija je realizovana u saradnji sa Britanskim savjetom.

]]>
Nove tehnologije u obrazovanju http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/nove-tehnologije-u-obrazovanju/162970/nove-tehnologije-u-obrazovanju---bet-sou.html