RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/rss.html me http://www.rtcg.me/img/logo.png RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/rss.html Motivisati starije da doprinesu razvoju zajednice http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227724/motivisati-starije-da-doprinesu-razvoju-zajednice.html Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na mogućnosti i potencijale, kao i motivisati ih da doprinesu razvoju zajednice. ]]>

To je ocijenjeno na završnoj konferenciji projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, koju je organizovao Crveni krst Crne Gore (CKCG), uz podršku Evropske Unije, Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske agencije za razvoj.

Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, ukazala je da broj starijih širom svijeta ubrzano raste, navodeći da je u 2015. godini 12,3 odsto osoba na planeti bilo starije od 60 godina.

„Predviđanja pokazuju da će do 2050. godine taj broj porasti na preko dvije milijarde ili u procentima 21,5 odsto svjetske populacije. Crna Gora takođe spada u red zemalja koje ubrzano stare, a posljednje istraživanje Crvenog krsta pokazuje da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje“, navela je Dubak.

To, kako smatra, ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške, namijenjenih prvenstveno starijima koji žive sami, u lošim uslovima.

Prema riječima Dubak, da bi se umanjili negativni rizici koje sa sobom nose projektovane demografske promjene, neophodno je promijeniti način razmišljanja i obrazac ponašanja društva u cjelini.

„Naime, stariju populaciju ne treba posmatrati kao trošak ili teret (u smislu izdvajanja za penzije, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i sl), odnosno pasivnog korisnika usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na preostale, očuvane mogućnosti i potencijale, odnosno motivisati starije da doprinose razvoju zajednice“, poručila je Dubak.

Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ivana Bošković, kazala je da je projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, jedan od pokazatelja marljivog rada CKCG i mreže DIGNITAS na unapređenju položaja starijih u Crnoj Gori i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

„Ministarstvo rada i socijalnog staranja nastaviće dalje da podržava organizacije civilnog društva kad je u pitanju ova kategorija stanovništva“, poručila je Bošković.

Predstavnica Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović, rekla je da je projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” počeo 1. februara 2016. godine i da traje do 1. februara ove godine, a sprovodi se, kako je pojasnila, u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

„Projekat je kreiran tako da jača organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu da preuzmu veću inicijativu za poboljšanje kvaliteta života starijih u regionu“, navela je Todorović.

Ona je ocijenila da je potrebno motivisati starije da preduzmu inicijativu, „da prekinemo da gledamo penzionisanje kao socijalnu smrt, nego da svo vrijeme budemo aktivni“.

„Napravili smo strateško planiranje i širenje mreže u dva pravca. S jedne strane, saradnja sa nezavinsim tijelima, partnerstvo sa relevatnim institucijama i ministarstvima, u svih pet država. Uradili smo situacionu analizu, analizu postojećih politika, istakli smo nedostatke i uradili preporuke na osnovu kojih možemo da unaprijedimo politike“, navela je Todorović.

Predstavnik CKCG, Igor Jokanović, je rekao da je mreža DIGNITAS jedna od jačih u regionu, navodeći da su, kad su imali ideju o osnivanju te asocijacije, bili skeptici i nisu imali predstave da će u Crnoj Gori biti toliko organizacija civilnog društva koje žele i mogu da se bave problematikom starijih.

On je rekao da su, u okviru projekta, realizovane radionice koje su imale cilj jačanje kapaciteta organizacija članica mreže i organizacije civilnog društva.

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković, kazao je da starije osobe podnose pritužbe toj instituciji pismeno, i da se one, kako je pojasnio, najčešće odnose na socijalnu zaštitu i prava.

On je ukazao da starije osobe još ne prave razliku između ljudskih prava i sloboda i socijalnih prava koja im kao takva pripadaju.

„Jedan broj tih povreda dešava se po principu diskriminacije starijih osoba, iz činjenice bezrazumnog i opravdanog razloga, starije osobe bivaju dovedene u neravnopravan položaj u odnosu na ostatak stanovništva. To se dešava kako u sektoru rada, tako i u nekim drugim važnim oblastima, kao što su sektor osiguranja“, naveo je Bjeković.

Direktor Doma zdravlja Podgorica, Nebojša Kavarić, govorio je o ulozi domova zdravlja u radu sa starijim osobama, kao i o segmentima koje treba unaprijediti.

On je ukazao na palijativnu njegu koja je neophodna, na probleme mentalnog zdravlja i demencije starijih, značajnoj ulozi zdravstvenog sistema u preoznavanju nasilja nad starijim osobama, kao pravima pacijenata u zdravstvenoj zaštiti.

Konferencija će biti nastavljena i sjutra, a obilježiće je prezentacije predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca o djelovanju ove organizacije na nivou Evrope i planovima za unaprjeđenje kvaliteta života starijih.

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 16:50:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227724/motivisati-starije-da-doprinesu-razvoju-zajednice.html
Mitropolija nije dobila poziv od Ministarstva http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227721/mitropolija-nije-dobila-poziv-od-ministarstva.html Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije Mitropoliji crnogorsko-primorskoj (MCP), ni drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, dostavilo poziv da učestvuju u pripremi Nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, saopšteno je iz MCP. ]]>  

 

Resorni ministar, Memhed Zenka, naveo je u izjavama za crnogorske medije da SPC nije spremna da sarađuje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u pripremi Nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti.

„Zenka je više puta obmanuo javnost, jer Ministarstvo nikada nije uputilo poziv MCP, kao ni drugim eparhijama naše Crkve u Crnoj Gori, da učestvuju u pripremi Nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti“, navodi se u reagovanju Mitropolije.

MCP je pozvala ministra Mehmeda Zenku da javnosti pruži na uvid dokaz da je takav poziv uputio Mitropoliji i da je odbijen.

„Naprotiv, Mitropolija i ostale eparhije SPC su godinama javno, kao i neposredno prilikom susreta sa Zenkinim prethodnikom ministrom Suadom Numanovićem, tražile da delegiraju svoje predstavnike u Radnu grupu na isti način i u istom obimu prava kao i svi drugi zainteresovani subjekti“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Mitropolija ni poslije tri godine od završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti nije dobila odgovore na primjedbe i predloge, koji su blagovremeno dostavljeni Ministarstvu.

„Umjesto da prestane da postupa diskriminatorno prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i konačno počne da postupa civilizovano i nepristrasno, poštujući ljudska prava svih, pa i sveštenstva, monaštva i vjernika, Zenka javno iznosi brutalne neistine“, naveli su iz MCP.

Oni su ponovili da Zenka nikada nije tražio prijem i sastanak sa MCP i njenim predstavnicima bilo kojim povodom, pa ni povodom izrade novog zakona.

]]>
Thu, 17 Jan 2019 15:58:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227721/mitropolija-nije-dobila-poziv-od-ministarstva.html
Stipendije za 50 učenika romske populacije http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227707/stipendije-za-50-ucenika-romske-populacije.html Učenici romske populacije, njih 50, u naredne tri godine biće stipendirano, dok će za 12 biti obezbijeđena praksa u nekoj od organizacija, predviđeno je projektom "Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada", koji finansira Evropska unija (EU). ]]>

Za sprovođenje projekta zadužena je nevladina orgnizacija "Mladi Romi", uz posredstvo organizacije Romski obrazovni fond (REF).

Izvršni direktor NVO "Mladi Romi" Samir Jaha, objasnio je da se projektom želi povećati stopa završavanja srednje škole učenika rosmke i egipćanske (RE) populacije, zapošljavanja onih koji su završili srednju školu, kao i poveća stopa RE učenika koji su nastavili obrazovanje i upisali fakultete.

"Ovo će biti postignuto kroz obezbjeđivanje finansijske podrške za učenike, pružanje mentorstva, kao i kroz povećanje zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika nakon završetka srednje škole", rekao je Jaha.

Prema njegovim riječima, projekat će trajati tri godine, a u okviru toga, tokom svake školske godine biće stpendirao 50 učenika, a za isto toliko će biti određeni mentori koji će pratiti njihov rad.

On je kazao da će 12 učenika imati priliku da odrade praksu u nekoj od odabranih organizacija.

Budžet projekta za jednu školsku godinu iznosi 31,8 hiljada eura. Za školarine je predviđeno 15 hiljada, a za mentorstvo 9,45 hiljade godišnje.

Jaha je rekao da je predviđeno objavljivanje javnog poziva za učenike i odabir učenika za školarinu, ako i objavljivanje javnog poziva za selekciju mentora koji će pružati podršku učenicima RE populacije.

Programska menadžerka za ljudska prava i demokratije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, navela je da istraživanje pokazuje da se kod romske djece ne ulaže dovoljno u rani razvoj što se, kako je rekla, negativno kasnije odražava i na uspjeh u školi.

Prema njenim riječima, nedovoljno poznavanje crnogorskog jezika takođe je barijera u učenju, dok se obrazovanje roditelja, naročito majki, pokazalo kao preduslov za obrazovanje djece.

"Tako da svaka dodatna godina obrazovnja kod majke povećava vjerovatnoću upisa djeteta u školu", rekla je Tešić.

Ona je kazala da u Crnoj Gori diskriminacija nije navedena kao razlog nepohađanja škole, već uslovi života i demografske karakteristike.

"Djevojčice i djevojke Romkinje postižu slabije rezultate u školi od dječaka. Svakako ne treba izostaviti da u Crnoj Gori djeca romske populacije dobijaju besplatne udžbenike za osnovnu školu", rekla je Tešić.

Samostalna savjetnica u Ministarstvu prosvjete Milica Pajović, kazala je da je Crna Gora napredovala u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

"Sve veći broj djece pripadnika romske populacije se upisuje u osnovne škole. O tome govori podatak da je 2001/02 školske godine upisano 536 učenika, a 2018/19. godine 1.793", navela je ona.

Leon Gjokaj iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kazao je da vjeruje da će projekat povećanja pristupa učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelaska na tržište rada postići svoj cilj.

"Da će se njegovom realizacijom dodatno motivisati mladi Romi i Egipćani u Crnoj Gori, ali i svim zemljama koje su uključene u projekat, da nastave svoje školovanje i postignu što bolje rezultate i na lakši način pristupe tržištu rada", istakao je Gjokaj.

Kako je rekao, Crna Gora je u oblasti obrazovanja Roma postigla vidljive i mjerljive rezultate.

"Ali svakako ćemo posvećeno unaprjeđivati stanje na terenu u ovoj i svim drugim oblastima", poručio je Gjokaj.

Projekt se realizuje u saradnji sa ministarstvima prosvjete i za ljudska i manjinska prava, Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo, Zavodom za zapošljavanje.

U pitanju je regionalni projekat koji se sprovodi i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Makedoniji, kao i u Turskoj.

]]>
Thu, 17 Jan 2019 14:26:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227707/stipendije-za-50-ucenika-romske-populacije.html
Sječu čempresa ne mogu podržati ni najvjernije pristalice vlasti http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227703/sjecu-cempresa-ne-mogu-podrzati-ni-najvjernije-pristalice-vlasti.html Barski odbor SDP oglasio se povodom sječe čempresa, napominjući da su građani Bara, a i Crne Gore zgranuti zbog ovakvog poteza opštinskih vlasti. ]]>

"Jutros su građani Bara, ali i Crne Gore zgranutu zbog sječe čempresa, do koje je došlo u ranim jutarnjim časovima. Što god bilo opravdanje aktuelne lokalne vlasti, teško da će i među najvjernijim pristalicama naći podršku za ovaj čin kojim se nepovratno izgubilo nešto što je bilo ponos i uspomena desetina generacija barske Gimnazije," ističe se u saopštenju OO SDP Bar.

Kako se napominje, karijere lokalnih čelnika će od danas biti obilježene ovim činom.

"Sve je isplanirano da se dogodi u sred zimskog raspusta, u ranu zoru, jer znaju da za to što rade nemaju podršku građana Bara. Iako su ti građani, koji su ih i birali, potpisivali peticije, davali alternativna rješenja za problem, tražili da se nađe neka druga lokacija ili vrtić arhitektonski uklopi u prostor, sve to nije bilo bitno, jer je njihov glas očigledno bitan samo na izborima. Džava koja je prije 27 godina proklamovala Ustavom da je ekološka, tu odrednicu koristi samo marketinški, jer danas ne postoji normalna evropska zajednica u kojoj bi vlast prema jednom parku sa višedecenijskim čempresima ovako postupala," naglašavaju u barskom odboru SDP.

]]>
Thu, 17 Jan 2019 13:50:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227703/sjecu-cempresa-ne-mogu-podrzati-ni-najvjernije-pristalice-vlasti.html
Zajednička pregovaračka pozicija za poglavlje 27 http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227698/zajednicka-pregovaracka-pozicija-za-poglavlje-27.html Kancelarija za evropske integracije objavila je Zajedničku poziciju Evropske unije za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koja predstavlja polazni i najvažniji dokument za planiranje obaveza koje je neophodno realizovati u okviru ove oblasti u narednom periodu. ]]>

Kako je saopšteno iz Kancelarije za EU integracije, na taj način Vlada je potvrdila dosljednost principima transparentnosti vođenja pristupnih pregovora i odlučnost da, obezbjeđivanjem pristupa informacijama, podstakne efikasnost i odgovornost svih u procesu pristupanja EU.

"Vlada Crne Gore je, u skladu sa procedurom koju je definisala Evropska komisija, uputila zahtjev za pristup, korišćenje i distribuciju ove Zajedničke pregovaračke pozicije, nakon Međuvladine konferencije od 10. decembra 2018, a na sastanku Radne grupe za pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene od 25. decembra 2018. zaključeno je da će Zajednička pregovaračka pozicija, nakon prevoda biti dostavljena svim članovima i članicama Radne grupe", zaključeno je u saopštenju.

U skladu sa procedurom i definisanim rokom, Evropska komisija je 15. januara 2019. odobrila pristup, korišćenje i distribuciju Zajedničke pregovaračke pozicije, koja je do tada, na osnovu njenog zahtjeva, bila označena stepenom tajnosti LIMITE odnosno INTERNO.

Podsjećamo da je izradi Zajedničke pregovaračke pozicije prethodilo usvajanje Pregovaračke pozicije za poglavlje 27 na sjednici Vlade Crne Gore od 08.02.2018, a koja je, u skladu sa praksom koja je primjenjivana za sva otvorena poglavlja, na osnovu Zakona o tajnosti podataka označena stepenom tajnosti “Interno”.

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 13:25:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227698/zajednicka-pregovaracka-pozicija-za-poglavlje-27.html
Uskoro stalna postavka eksponata http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227690/uskoro-stalna-postavka-eksponata.html Prirodnjački muzej Crne Gore od 2017. godine nema stalnu postavku. Te godine napušten je iznajmljeni izložbeni prostor u Bloku šest u Podgorici zbog skupog zakupa i eksponati su se našli u neadekvatnom prostoru. ]]>

Danas je situacija posve drugačija. Depo u kome se postavka muzeja trenutno nalazi je uređena i esponati su obezbijeđeni. Uskoro bi, kako su najavili iz muzeja, stalna postavka trebalo da nađe svoje mjesto.

Direktorica Prirodnjačkog muzeja Lidija Polović kazala je da je analiza pokazala da je izvjestan broj primjeraka krenuo sa propadanjem.

"Naročito botanički dio. Bitno je da nijesu propali preparati riba, sisara, su uglavnom očuvani", kazala je Polović za RTCG.

No, sada je situacija drugačija. Kako kažu iz Prirodnjačkog muzeja, nakon rekonstrukcije depoa stvoreni su uslovi za očuvanje eksponata.

"Trenutno je sav naš materijal deponovan u ovoj prostoriji 50-60 kvadrata", kazala je ona.

Kustos muzeja Natalija Čađenović kazala je da se čuva više od 15 hiljada primjeraka.

Ipak, eksponati koji čine stalnu postavku muzeja, nije moguće vidjeti od 2017. godine kada su izmješteni iz izložbenog prostora u Bloku šest u Podgorici. U februaru, najavljuje direktorica Prirodnjačkog muzeja, opet će ugledati svjetlo dana.

Polović vjeruje da će tokom ove godine biti obezbijeđena parcela na kojoj će Prirodnjački muzej graditi zgradu. Osim izložbenog prostora, u njoj bi zaposleni imali bolje uslove za rad koji je od izuzetnog značaja za nauku.

Nemanja Živaljević, RTCG

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 12:08:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227690/uskoro-stalna-postavka-eksponata.html
Sječa čempresa brutalan i sraman čin http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227678/sjeca-cempresa-brutalan-i-sraman-cin.html Barski odbor Demokratske Crne Gore zatražio je od nadležnih da hitno zaustave sječu čempresa u dvorištu Gimnazije Niko Rolović u Baru. Kažu i da je riječ o brutalnom i sramnom činu. ]]>

„Kao odbornici u barskom parlamentu kao ljudi i građani ovog grada prije svega, zahtjevamo on nadležnih da hitno zaustave sječu stabala i izgradnju vrtića, jer je proces utvrđivanja zakonitosti gradnje a samim tim i sječe stabala u toku, 100 odsto je upitan“, navodi se u reagovanju Demokrata.

Kažu i da je riječ posljedici djelovanja vlasti u lokalnom parlamentu koja je dala zeleno svijetlo za gradnju vrtića.

Demokrate Bara, napominju da je u ovom slučaju retroaktivnost nemoguća.

„Danas siječete mladost Bara i mladost Crne Gore, unizićete Ustav i zakone Crne Gore“, zaključuje se u reagovanju Demokrata.

]]>
Thu, 17 Jan 2019 11:03:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227678/sjeca-cempresa-brutalan-i-sraman-cin.html
"Oktoih" za Gačevića i Lekovićevu http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227472/oktoih-za-gacevica-i-lekovicevu.html Državna nagrada "Oktoih" za 2018. uručena je Senadu Gačeviću, redovnom profesoru Muzičke akademije sa Cetinja i Slavici Leković, profesorici razredne nastave u podgoričkoj OŠ "Oktoih". Dobitnicima je nagrade uručio ministar prosvjete Damir Šehović. ]]>

"Iako nagrade nijesu vaš cilj, odgovorna država nađe način da kaže - hvala. Mi smo to, između ostalog, pokušali "Oktoih" nagradom, ali i nagradama iz Fonda za kvalitet i talente", kazao je Šehović.

On je kazao da nagrade nijesu ništa drugo do iskaz zahvalnosti.

"To je poruka da smo zahvalni što ljudi poput gospođe Leković i gospodina Gačevića znanje čine dostupnim i prijemčivim svakom djetetu i mladom čovjeku", kazo je Šehović.

Nagrađena profesorica Slavica Leković kazala je da je prosvjetni radnik, bio u osnovnoj, srednjoj školi ili na fakultetu, u svom biću  najprije – pedagog, učitelj.

"Znanje jeste moć, ali je i moć – znati ga pružiti drugom", poručila je Leković.

Predsjednica žirija Zoja Bojanić-Lalović poručila je da su dugogodišnji rad posvećen različitim nivoima obrazovanja, podrška mladim ljudima, vizija prosvjetnog pregaoca, preporuke koje su i žiri opredijelile da nagradu dodijeli prof. dr Gačeviću.

"Onaj ko širi vidike našim učenicima i sam daleko vidi, a učiteljica Slavica Leković je baš takav pedagog. Uzorna, poštovana, posvećena učiteljica Leković je dostojna nagrade kakva je Oktoih", navela je Bojanić-Lalović.

Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.

 

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 10:35:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227472/oktoih-za-gacevica-i-lekovicevu.html
Većina čempresa posječena, privedeno nekoliko osoba http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227657/vecina-cempresa-posjecena-privedeno-nekoliko-osoba.html Većina čempresa u dvorištu barske Gimnazije „Niko Rolović“ posječena je, a policija je privela nekoliko građana, kazali su iz Grupe građana koja se potivi izgradnji vrtića. ]]>

Radnici su sa sječom stabala počeli jutros u šest sati.

„Policija građanima nije dozvolila da priđu i štiti radnike koji sijeku stabla. Nekoliko ljudi je privedeno“, kazali su predstavnici Grupe agenciji MINA.

Na budućem gradilištu je policija, a okupili su se i građani koji su, podsjećamo, protestvovali od polovine oktobra, tvrdeći da je izgradnja vrtića na toj lokaciji protivzakonita.

Kamen temeljac za izgradnju vrtića u Baru, vrijednog oko 2,5 miliona eura, postavljen je 15. oktobra.

Tog dana počela su negodovanja srednjoškolaca, a nekoliko dana kasnije i protesti Grupe građana kako bi zaustavili sječu oko 80 stabala čempresa koji se nalaze između zgrada gimnazije i osnove škole u samom srcu grada.

Predstavnici građanske Inicijative iz Bara, 20. decembra, podnijeli su tužbu Upravnom sudu kojom traže ukidanje Rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) kojim je izdata građevinska dozvola za izgradnju dječijeg vrtića i jaslica.

 

 

 

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 08:03:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227657/vecina-cempresa-posjecena-privedeno-nekoliko-osoba.html
Na jednog pedijatra 2.000 djece http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227655/na-jednog-pedijatra-2000-djece.html U nikšićkom Domu zdravlja nikako da riješe problem nedostatka pedijatara, iako se godinama trude da situacija bude povoljnija. ]]>

Prema riječima direktora Veselina Bulatovića, Dječjem dispanzeru je potrebno deset timova izabranih pedijatara, a ordinira ih svega četvoro.

"Nažalost, ovo nije problem samo našeg Doma zdravlja već i ostalih. Imamo oko 12 hiljada djece do 15 godina, a na četvoro pedijatara registrovano je preko 7.800 mališana, skoro dvije hiljade po ljekaru", kazao je Bulatović, prenose Vijesti.

Bulatović ističe da su četiri doktorice na specijalizaciji.

"Jedna doktorica sa specijalizacijom završava ove godine, a ostale tri u naredne dvije-tri godine. Angažujemo i mlade ljekare koji rade zajedno sa pedijatrima", kazao je Bulatović.

Djeca često ostaju bez izabranog doktora, jer onaj koga su izabrali njihovi roditelji više nije u Dispanzeru zbog odsustva ljekara, porodiljskog bolovanja, drugih pošteda ili promjena radnog mjesta. Nedostatak pedijatara posebno je vidljiv zimi, kada je "sezona” virusa i tada je i negodovanje roditelja veće.

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 07:32:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227655/na-jednog-pedijatra-2000-djece.html
Bolnici u Dobroti faliće 600.000 eura http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227650/bolnici-u-dobroti-falice-600000-eura.html Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota nedostajaće u 2019. godini 600.000 eura za materijalne troškove, ulaganje u odjeljenja i brigu o 260 psihijatrijskih, sudskih i socijalnih pacijenata, te zavisnika, nakon što Fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo finansija nijesu prihvatili traženi budžet uprave od 3.200.000 eura. ]]>  

Direktor bolnice Dragan Čabarkapa istakao je za Dan da će biti izuzetno teško nabaviti potrošni materijal i namiriti sva potraživanja za nesmetan rad te ustanove sa opredijeljenim novcem, ali da su godinama navikli da rade u takvim uslovima.

"Nije nam odobreno povećanje budžeta i nastavićemo da radimo kao i dosad. Novac za isplatu zarada ne predstavlja problem, ali izdaci za materijalne troškove, struju, grijanje, medicinski materijal znatno su veći od onoga sa čim mi raspolažemo. Tražili smo od Ministarstva rada dodatnih 100.000 eura za brigu o 100 socijalnih pacijenata i 40.000 od Ministarstva pravde za osuđenike koji kod nas borave i liJeče se, ali još niJesmo dobili nikakav odgovor. Nadamo se da će tokom godine problem nedostatka novca biti riješen, kako bi Specijalna bolnica za psihijatriju mogla nesmetano da funkcioniše", ističe Čabarkapa.

On je ponovio da sudsko odjeljenje ima 21 krevet, a u bolnici boravi i do 70 sudskih pacijenta, zbog čega je neophodna izgradnja i formiranje sudske bolnice u Crnoj Gori.

Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić rekao je Danu da su Specijalnoj bolnici Dobrota opredijeljena sredstva u iznosu od 2.828.749,92 eura, što je više za 223.503,92 eura u odnosu na početni budžet za 2018. godinu, odnosno za 73.630,22 eura u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu.

"Za materijalne troškove u odnosu na početni budžet opredijeljeno je 100.000 eura više, a u odnosu na rebalans 40.000 eura više. Sredstva utvrđena budžetom raspoređena su po JZU na osnovu više kriterijuma, od kojih su, između ostalih, ostvareni izdaci u prethodnom periodu, nivo neizmirenih obaveza, procjena troškova za narednu godinu i sl. Fond je u toku procesa utvrđivanja budžeta za 2019. pokrenuo inicijativu da se određena sredstva za obezbjeđenje sudskih pacijenata planiraju u okviru Ministarstva pravde, ali nemamo povratnu informaciju da li su planirana. Smatramo da neće biti potrebe za rebalansom budžeta", rekao je Čirgić.

]]>
Thu, 17 Jan 2019 06:53:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227650/bolnici-u-dobroti-falice-600000-eura.html
Gradiće poligon za sajber odbranu http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227649/gradice-poligon-za-sajber-odbranu.html Ministarstvo odbrane započeće ove godine izgradnju operativnog centra za nadzor i zaštitu informacija (SOC) Ministarstva i Vojske, kako bi sajber bezbjednost podigla na veći nivo. Uz to, Ministarstvo planira i izgradnju poligona za sajber odbranu, koji bi bio završen do 2028. godine ]]>

U dugoročnom planu odbrane navedeno je da značajan izazov u razvoju sposobnosti Ministarstva i Vojske predstavlja razvoj kapaciteta za sajber odbranu i unapređenje mjera zaštite informacija, kroz primjenu standarda informacione bezbjednosti.

"U narednom periodu težište će biti na izgradnji sopstvenih sposobnosti za sajber odbranu, primarno kroz izgradnju operativnog centra za nadzor i zaštitu informacija (Security Operation Center - SOC). Centar će biti centralna tačka za monitoring, a u skladu sa NATO inicijativom o 'Budućim informacionim mrežama u misiji' (Future Mission Network- FMN)", navodi se u dokumentima, prenosi Pobjeda.

Plan Ministarstva je i da, formiranjem tima za odgovor na računarske incidente (CIRT) Ministarstva i Vojske, omogući preventivni i proaktivni odgovor na sajber incidente.

"Na taj način stvoriće se preduslovi za aktivni doprinos u sajber odbrani na nacionalnom nivou, a time i u okviru sistema kolektivne bezbjednosti NATO-a", dodaje se u planu odbrane.

Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da, kada je u pitanju Crna Gora, potrebno je kupiti "sredstva veze" koja su zaštićena.

"NATO je definisao što mora da ima članica, to je uslov da bi se mogla uspostaviti veza i primati informacija od Alijanse. To je ono što je prije bio problem. ne možete biti dio mreže povjerljivih podataka NATO ako nemate sredstva veze koja su zaštićena po određenim propisima. Na tome se radi, to je proces koji je u toku. Kupovina veze i uređenja prostora su osnovi, jer u centralni registar mora da bude upisan svaki povjerljivi podatak, to su pravila", rekao je Radić za Pobjedu.

Objašnjava i da je u periodu kada su definisani prioriteti odbrane, sajber odbrana naknadno dodata kao jedan od prioriteta. 

"I naravno, to je jedna od postavki šta zapravo znači vojna intregracija u NATO. U praksi je to stvaranje „Sistema veze“ koji će biti kompatibilan sa NATO i koji će biti bezbjednosno zaštićen po NATO pravilima igre", zaključio je Radić.

 

]]>
Thu, 17 Jan 2019 06:46:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227649/gradice-poligon-za-sajber-odbranu.html
Smanjenje broja zaposlenih ključ reforme http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227599/smanjenje-broja-zaposlenih-kljuc-reforme.html Plan optimizacije broja zaposlenih je jedna od ključnih aktivnosti reforme javne uprave koja mora da sprovede, kako bi građani dobili efikasan servis, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović. ]]>

Pribilović je to saopštila tokom radne posjete Opštini Andrijevica, gdje je razgovarala sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem.

Kako je saopšteno iz MJU, oni su razgovarali o brojnim temama koje se tiču funkcionisanja opštine Andrijevica, sa fokusom na reformu lokalne samouprave, optimizaciju broja zaposlenih, aktuelne projekte, te potencijalnu saradnju pri realizaciji projekata iz oblasti e-uprave.

Ministarka Pribilović je istakla da Ministarstvo javne uprave u kontinuitetu radi na produbljivanju saradnje i rješavanju problema koje opterećuju rad lokalnih samouprava. Ona je kazala da Ministarstvo javne uprave od svog formiranja preduzima aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja i održivosti jedinica lokalne samouprave, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima.

Pribilović je istakla da se u tom pravcu ulažu napori kako bi se unaprijedio strateški i normativni okvir za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave. Ona je podsjetila da se novim Zakonom o lokalnoj samoupravi na kvalitetniji način uređuje pitanje organizacije i funkcionisanja lokalne samouprave, finansiranje službeničkih odnosa, kao i primjena informacionih tehnologija.

Mašović je predstavio aktivnosti koje je opština Andrijevica sprovodi na planu daljeg unapređenja lokalne samouprave i uspostavljanja efikasnog servisa građana. On je kazao da rješenja iz Zakona o lokalnoj samoupravi olakšavaju funkcionisanje opština, te da je Opština u potpunosti posvećena implementaciji Plana optimizacije.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno ojačati administrativne kapacitete opština za korišćenje sredstava iz EU fondova, kroz obuke lokalnih službenika i podršku Mreže opštinskih projekt menadžera. Takođe, zaključeno je da treba podsticati i obezbijediti različite vidove međuopštinske saradnje.

]]>
Wed, 16 Jan 2019 15:25:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227599/smanjenje-broja-zaposlenih-kljuc-reforme.html
Crna Gora posvećena stabilnosti Avganistana http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227595/crna-gora-posvecena-stabilnosti-avganistana-.html Načelnik Generalštaba, brigadni general Dragutin Dakić učestvovao je na sjednici NATO Vojnog komiteta, najvišeg vojnog tijela Alijanse, koja se održala 15. i 16. januara u Briselu. ]]>

Sjednicu je otvorio generalni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg koji je istakao da je bezbjednosno okruženje postalo više kompleksno i komplikovano, te da je potrebno bolje i efikasnije prilagođavanje trenutnim okolnostima.

"Snažan NATO u potpunosti zavisi od snage savezništva u okviru Alijanse", apostrofirao je Stoltenberg.

Glavne teme konferencije bile su operacije, misije i aktivnosti koje NATO sprovodi u svojoj zoni odgovornosti, modernizacija i izrada nove strategije, saradnja sa partnerima, kao i bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu.

General Dakić je imao izlaganje na sesijama koja su posvećene situaciji u NATO misiji "Resolute Support" i bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu.

Upoznavajući prisutne da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena održavanju mira, kao i stabilnosti i prosperitetu Avganistana, načelnik Generalštaba napomenuo je da je Crna Gora u 2018. godini povećala svoje snage u okviru misije, kao i podršku u izgradnji Avganistanskih snaga bezbjednosti, i da će i u narednom periodu nastaviti sa angažovanjem u skladu sa svojim mogućnostima.

Tokom izlaganja na sesiji o Zapadnom Balkanu, Dakić je istakao neophodnost boljeg dijaloga u regionu, kao i da evroatlantske integracije nemaju alternativu kada se govori o bezbjednosti regiona.

Načelnici generalštabova su na kraju sastanka usvojili zaljučke definišući prioritete djelovanja u narednom periodu.

 

]]>
Wed, 16 Jan 2019 14:30:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227595/crna-gora-posvecena-stabilnosti-avganistana-.html
Nema zaštićenih, zakoni važe za sve http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227594/nema-zasticenih-zakoni-vaze-za-sve.html Premijer Duško Marković saopštio je da slučaj Atlas banke nije u nadležnosti Vlade dodajući da na tu temu treba da se oglase Tužilaštvo i drugi državni organi. Istakao je međutim da nema zaštićenih, zakoni važe za sve. Marković je saopštio i da će uraditi sve da problemi u bankama ne ugroze javne finansije. ]]>

„Vlada nije nadležna za taj postupak. Kao što ste vidjeli reagovao je Vrhovni državni tužilac, Specijalno tužilaštvo sprovodi određene radnje, razumio sam koje se tiču i gospodina Duška Kneževića i gospodina Slavoljuba Stijepovića i vjerujem da će Tužilaštvo nezavisno, nepristrasno i bez uticaja dovesti taj slučaj do kraja. Vlada i ja lično što se tiče čitavog problema Atlas banke i Investicione banke pratimo sa aspekta stabilnosti javnih finansija i ekonomije. Mi ćemo uraditi sve da problemi u tim bankama ne ugroze naše javne finansije, naš finansojski sistem i našu ekonomiju. Vidim da državni organi reaguju blagovremeno od Centralne banke preko Fonda za garantovane depozite, vidimo da je bankarski sistem stabilan i da funkcioniše, da nema odliva depozita nego da se depoziti povećavaju. investirori su i dalje veoma prisutni i snažno je interesovanje. Dakle, ostavimo nezavisnim institucijama i organima da urade svoj posao. Ko će biti odgovoran oni treba da daju odgovor na to pitanje. Zaštićenih u Crnoj Gori nema, zakon je jednak za sve“, rekao je predsjednik Vlade.

Dodao je da je za njega važno da su depoziti građana sigurni i da se interesovanje investitora za ulaganje u našu zemlju ne smanjuje.

]]>
Wed, 16 Jan 2019 14:20:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227594/nema-zasticenih-zakoni-vaze-za-sve.html
Šugu preležala 424 pacijenta http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227537/sugu-prelezala-424-pacijenta.html U Crnoj Gori tokom 2018. godine registrovano je 424 oboljelih od skabijesa, odnosno šuge, kazali su Dnevnim novinama iz Instituta za javno zdravlje i dodali da je najviše oboljelih registrovano u Bijelom Polju (98), zatim Podgorici (96) i Nikšiću (52). ]]>  

"Od početka prošle godine najviše slučajeva registrovano je tokom oktobra (85), zatim novembra (54), te januara (41), dok na mjesečnom nivou taj broj varira od 18 do 85. Broj registrovanih oboljelih od skabijesa u 2017. godini je bio 580", kazali su iz Instituta.

Pojašnjavaju da saglasno zakonskoj regulativi šuga pripada grupi zaraznih oboljenja koja se obavezno prijavljuju.

"Trenutna epidemiološka situacija po pitanju tog zaraznog oboljenja je stabilna i uobičajena, s obzirom na to da se u posljednjih 10 godina, na teritoriji Crne Gore na godišnjem nivou registruje od 150 do 900 oboljelih lica od te bolesti, dok na mjesečnom nivou taj broj varira od 20 do 140 oboljelih. Ovo oboljenje se javlja tokom cijele godine, ali veća učestalost obolijevanja se bilježi u kasnu jesen i zimi", istakli su iz Instituta.

Šuga je zarazno oboljenje kože koje je rasprostranjeno u čitavom svijetu i, kako su pojasnili, javlja se sporadično ili epidemijski u kolektivima.

"Svako može oboljeti od šuge. Prenosi se dužim direktnim kontaktom sa kožom oboljelog ili korišćenjem iste posteljine, odjeće ili donjeg rublja sa oboljelom osobom. Najčešća tegoba je svrab koji je najintezivniji noću", rekli su iz Instituta.

Promjene na koži, dodaju, mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu, ali se obično nalaze na rukama, ručnim zglobovima, laktovima, grudima, pazušnim jamama, u predjelu pojasa i prepona.

"Moguća je bakterijska infekcija kože na mjestima češanja, što komplikuje i produžava liječenje. Osobe koje nikada ranije nisu imale šugu obično osjete tegobe četiri do šest nedjelja posle kontakta sa oboljelim. Osobe koje su već imale šugu mogu primijetiti promjene na koži ranije, najčešće za nekoliko dana (do nedjelju dana). Starije osobe, osobe koje borave u ustanovama za kolektivni smještaj i osobe sa oslabljenim imunim sistemom mogu da budu i bez svraba”, kazali su iz Instituta.

Svaku neuobičajenu promjenu na koži bi trebalo da pregleda ljekar, jer, kako su objasnili, osoba može prenijeti šugu od momenta kada se zarazi do završetka liječenja.

]]>
Wed, 16 Jan 2019 07:17:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227537/sugu-prelezala-424-pacijenta.html
Veće penzije u februaru http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227578/vece-penzije-u-februaru.html Penzioneri u Crnoj Gori primiće veće penzije u februaru, najavio je za Radio Crne Gore direktor Fonda PIO Dušan Perović. Perović nije precizirao iznos uvećanja. ]]>

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju još je na usaglašavanju i tokom godine, dodaje, biće proslijeđen na mišljenje Evropskoj komisiji. U prošloj godini rasli su prihodi od doprinosa i smanjen je deficit oko jedan odsto. Prošle godine povećan je broj penzionera za tri hiljade i 200, tako da ih sada ima preko 130 hiljada.

Statistički podaci o životnom standardu i zaradama u prošloj godini, pa obrada i konačno odluka o redovnom usklađivanju penzija. Sadašnje analize ukazuju, kaže Direktor Fonda PIO da će penzioneri dobiti povećanje u februaru.

“Svakako će biti povišica. Koji iznos u ovom trenutku ne možemo precizno saopštiti”, naveo je Perović.

Prethodnu godinu obilježili su zahtjevi sindikata, dijela vladajuće koalicije, opozicije o povećanju najniže penzije sa 125 na 140, odnosno 155 eura. U pregovorima o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju usaglašeni su pojedini stavovi.Sada se čeka, navodi Perović, mišljenje međunarodnih institucija, ali i Evropske komisije.

“Nezahvalno je da govorim o pojedinostima tog zakona, sve dok ne budemo imali konačan tekst”, rekao je direktor Fonda.

Preliminarni podaci pokazuju da je u 2018-toj zabilježen rast izvornih prihoda Fonda po osnovu doprinosa 4,6 odsto u odnosu na godinu prije.

“Ostvareni izvorni prihodi su u iznosu od gotovo 317 miliona eura ili 4,6 odsto više nego 2017-te. To pokazuje da su finansijski rezultati mnogo bolji”, prokomentarisao je Perović.
Bolja naplata doprinosa smanjila je i deficit na 24 odsto, pa je prošle godine, ističe prvi čovjek Fonda iz budžeta povučeno nedostajućih 102 miliona eura.

“To je pad od dodatnih jedan odsto i manja izdvajanja za Fond iz državnog budžeta”, naveo je Perović.
Na evidenciji Fonda trenutno je 130 hiljada i 233 penzionera. Novopenzionisanih prošle godine bilo je tri hiljade i 200. Najviše je korisnika starosnih, zatim porodičnih penzija. Broj sa invalidskim godinama je u padu.
“Karakteristično da se iz godine u godinu smanjuje broj korisnika takvih penzija. Tu se radi o kvalitetnom i stručnom radu Ljekarske komisije," ocenio je direktor Fonda PIO.

I ove godine iz budžeta koji je preko 420 miliona za 2019-tu opredijeljeno je 300 hiljada za jednokratne pomoći najugroženijim penzionerima. Toliko i za obezbjeđivanje zimnice, te 200 hiljada za odmor. Milion eura biće izdvojeno za stambenu izgradnju, a 40 stanova na Cetinju najkasnije za mjesec biće useljeno.

Biljana Radosavović, RCG

]]>
Wed, 16 Jan 2019 12:53:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227578/vece-penzije-u-februaru.html
Još osjećamo posljedice Podgoričke skupštine i Božićnog ustanka http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227521/jos-osjecamo-posljedice-podgoricke-skupstine-i-bozicnog-ustanka.html Podgorička skupština i Božićni ustanak velika su crnogorska tragika i nezapamćena ljudska drama, čije posljedice osjećamo i danas, poručeno je na naučnom skupu “Korjeni i posljedice crnogorskih podjela u svijetlu stogodišnjice Božicnog ustanka". Istaknuto je da je za prevazilaženje podjela u crnogorskom društvu neophodno poznavati i razumjeti činjenice iz crnogorske prošlosti, koje je utvrdila istorijska i pravna nauka. ]]>

Božicni ustanak u crnogorskoj istoriografiji, uzroci božicnog ustanka, korjeni crnogorskih podjela u potonja dva vijeka, samo su neke od tema o kojima se govorilo na naučnom skupu u Dvorcu kralja Nikole na Kruševcu.

Istoricar Šerbo Rastoder osvrnuo se na Božićni ustanak i ciljeve ustanka.

"Cilj je bio da se ponište odluke Podgoričke skupštine, da se preuzme vlast od narodnog odbora i da se vlada i kralj vrate iz egzila. U svim proglasima ustanika se navodi da srpske trupe napuste Crnu Goru," kazao je on.

O nacionalnom identitetu i državnom opredjeljenju crnogorskih zelenaša govorio je Aleksandar Stamatović, koji je rekao da zelenaši nijesu isticali da nijesu nacionalni Srbi, a da su nacionalni crnogorci.

"I da su protiv srpskog i jugoslovenskog ujedinjenja, već izbacuju politički nedifinisane flosukule o takozvanom ravnopravnom ujedinjenju, da ujedinjenje treba da bude izvedeno ruku pod ruku i da svaka pokrajina mora zadržati svoje osobenosti", naglasio je on.

Istoričar Novak Adžić je kazao da je u svim ustaničkim proglasima istican zahtjev za nezavisnu Crnu Goru.
 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Tue, 15 Jan 2019 20:49:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227521/jos-osjecamo-posljedice-podgoricke-skupstine-i-bozicnog-ustanka.html
Nastavak dobre saradnje Crne Gore i Turske http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227495/nastavak-dobre-saradnje-crne-gore-i-turske.html Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović primio je danas u posjetu novoimenovanu ambasadorku Republike Turske u Crnoj Gori Songul Ozan. ]]>

Darmanović je poželio uspješno obavljanje diplomatske misije ambasadorki Ozan, ukazavši na dobre odnose Crne Gore i Republike Turske.

Zahvalio je na podršci Turske tokom pristupanja Crne Gore NATO-u, kao i na pomoći turske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), koja je realizovala niz projekata u različitim oblastima u Crnoj Gori.

Ambasadorka Ozan je izrazila zadovoljstvo partnerskim odnosima Crne Gore i Republike Turske, te istakla spremnost da tokom mandata doprinese unaprjeđenju saradnje dvije države, sa fokusom na oblasti turizma i ekonomske saradnje.

Sagovornici su se složili i da su značajne aktivnosti turskog kulturnog centra "Junus Emre" u Podgorici.

 

]]>
Tue, 15 Jan 2019 16:55:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227495/nastavak-dobre-saradnje-crne-gore-i-turske.html
Profesorica Velislavka Tešović putuje u CERN http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227490/profesorica-velislavka-tesovic-putuje-u-cern.html Profesorica fizike u Gimnaziji "Danilo Kiš" u Budvi, Velislavka Tešović, ušla je u finalnu selekciju za boravak u ovogodišnjem ljetnjem programu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi. ]]>

Nakon razmatranja pristiglih prijava, Komisija Ministarstva nauke, koju čine predsjednica prof. dr Nataša Raičević sa Prirodno-matematičkog fakulteta i ujedno nacionalna kontakt osoba za saradnju sa CERN-om, i članovi prof. dr Božo Krstajić sa Elektrotehničkog fakulteta i prof. dr Goran Šuković sa Prirodno-matematičkog fakulteta, jednoglasno je utvrdila prijedlog za izbor kandidata za učešće u programu CERN-a namijenjen profesorima fizike.

Profesorica Tešović će krajem aprila i početkom maja imati dodatan intervju sa predstavnicima CERN-a, nakon čega se očekuje da njen izbor i konačno bude potvrđen.

U budvanskoj Gimnaziji angažovana je od novembra prošle godine. Prije toga je radila u Resursnom centru za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović", OŠ "Ivo Visin" i Gimnaziji u Kotoru. Studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici završila je u roku.

Tešović je proteklih godina sa svojim učenicima, mahom sa oštećenim sluhom, učestvovala u programu Otvorenih dana nauke, u organizaciji Ministarstva nauke.

Kako se napominje u saopštenju Ministarstva nauke, učešće profesora fizike u programu CERN-a doprinijeće unapređenju nastave moderne fizike, posebno u oblasti fizike čestica. To je ujedno prilika za razmjenu znanja i iskustava između profesora iz različitih zemalja, upoznavanje sa svijetom najmodernijih istraživanja, kao i popularizaciju ovog predmeta u srednjim školama.

Profesori iz Crne Gore su prošlih godina aktivno učestvovali u programu. Prva je u CERN-u boravila profesorica Jasna Perović - Bajović iz Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću, zatim Ines Zlatović iz kolektiva Gimnazije "Niko Rolović" u Baru, a prošle godine je to bio profesor u podgoričkoj Gimnaziji "Slobodan Škerović", Vladimir Popović.

Saradnja sa najvećim centrom za istraživanje elementarnih čestica realizuje se na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i CERN-a o naučnoj i tehničkoj saradnji iz 2007. godine.

]]>
Tue, 15 Jan 2019 14:51:00 +0100 Društvo http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/227490/profesorica-velislavka-tesovic-putuje-u-cern.html