RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/rss.html me https://www.rtcg.me/img/logo.png RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/rss.html Radiće do nove sistematizacije https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306780/radice-do-nove-sistematizacije.html Zaposleni u Poreskoj i upravama za igre na sreću, nekretnine i imovinu, njih oko 1,2 hiljade, nastaviće da rade i nakon objedinjavanja tih organa, do donošenja novih rješenja o unutrašnjoj organizaciji, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Iz Sindikata uprave i pravosuđa kazali su da očekuju da će se spajanjem i ukidanjem pojedinih državnih organa, odnosno ministarstava i uprava, pojaviti višak zaposlenih. Taj sindikat će tražiti da, u slučaju pojave tehnološkog viška, prekobrojnima budu isplaćene veće otpremnine od onih koje su bile predviđene prethodnih godina, piše Pobjeda.

Izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja je stupila na snagu 5. januara, izvršena je promjena u organizaciji jednog broja organa u sistemu državne uprave, tako što su Poreska i uprave za igre na sreću, nekretnine i imovinu ukinute kao organi, dok su osnovane dvije nove - prihoda i za katastar i državnu imovinu.

Iz Ministarstva javne uprave su kazali da se o eventualnom višku zaposlenih može govoriti tek po donošenju pravilnika uprava prihoda i za katastar i državnu imovinu, kojima će se utvrditi nova unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova novoosnovanih organa.

“U toku procesa mapiranja i izrade pravilnika vodićemo se pravilnim korišćenjem potencijala zaposlenih, vodeći računa o svakom pojedincu i tako efikasno doprinositi ciljevima rada Vlade i potrebama crnogorskog društva”, rekli su iz Ministarstva.

S obzirom na to da je do formiranja novih organa došlo spajanjem postojećih, prelaznim režimom je propisano da će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe, preuzeti svi državni službenici i namještenici koji su obavljali preuzete poslove u ranijim upravama.

“To znači da zaposleni nastavljaju sa radom sve do donošenja novih rješenja po unutrašnjoj organizaciji uprava prihoda i za katastar i državnu imovinu. Pored navedenog, obezbijeđena je zaštita i onih zaposlenih koji ne budu raspoređeni po novom pravilniku, imajući u vidu da se oni, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, stavljaju na raspolaganje organu za upravljanje kadrom i da ostvaruju pravo na naknadu zarade najduže šest mjeseci od stavljanja na raspolaganje”, saopštili su iz Ministarstva.

Na pitanje što je bio razlog za ukidanje i spajanje pojedinih organa uprave, kao i da li je bilo potrebe za tim, iz Ministarstva su odgovorili da je nesporna potreba za optimizacijom javne uprave i brižljivijim upravljanjem u organima uprave.

“Upravo kroz ove organe kojima se servisiraju građani i privreda, moramo optimizacijom zaposlenih i pokretanjem novih procesa doći do novih standarda, kako u korišćenju ljudskih resursa, tako i u servisima koji su usmjereni ka potrebama građana”, objasnili su iz Ministarstva javne uprave.

]]>
17.01.2021T08:24:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306780/radice-do-nove-sistematizacije.html
Prioritet modernizacija infrastrukture za distribuciju energije https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306709/prioritet-modernizacija-infrastrukture-za-distribuciju-energije.html U cilju sigurnog snabdijevanja električnom energijom u Crnoj Gori, potrebno je nastaviti modernizaciju postojeće i izgraditi novu infrastrukturu za distribuciju energije, kao i ulagati u obnovljive izvore energije, smatraju u Odboru udruženja energetike Privredne komore (PKCG). Predstavnici PKCG su rekli agenciji Mina-business da razvoj energetskog sektora ima veliki značaj za ukupan privredni razvoj Crne Gore.

“Potrebno je nastaviti i aktivnosti u pravcu ulaganja u obnovljive izvore energije, te sa realizacijom projekata na unapređenju energetske efikasnosti, prije svega u sektorima industrije i saobraćaja, te u javnom sektoru i domaćinstvima”, kazali su iz PKCG.

U Komori smatraju da energetika, kao jedna od strateških grana privrede, predstavlja stub sveukupnog, održivog razvoja Crne Gore.

“Energetski sektor se razvija u skladu sa usvojenom Energetskom politikom, kao i smjernicama razvoja energetskog sektora Evropske unije, u cilju obezbjeđenja uslova za bezbjedno, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje potrošača energijom po konkurentnim cijenama”, naveli su iz PKCG.

U periodu od januara do oktobra prošle godine ostvarena je proizvodnja električne energije u iznosu 2,83 hiljade gigavat sati (GWh), što je na nivou od 82 odsto ukupne planirane proizvodnje u prošloj godini.

“Pandemija koronavirusa nije uticala na proizvodnju, ali je zbog smanjene industrijske potrošnje došlo do pada cijena električne energije na tržištima Evrope. Uvoz je za 11 mjeseci prošle godine iznosio 769,4 hiljade megavat sati (MWh), dok je izvoz iznosio 740,68 hiljada MWh, uz značajan pozitivan finansijski efekat usljed razlika u cijenama”, precizirali su iz Komore.

Rudnik uglja Pljevlja je za, kako se dodaje, deset mjeseci prošle godine ostvario proizvodnju koja premašuje planirano. Proizvedeno je 1,3 miliona tona uglja, što je tri odsto više i 6,4 miliona metara kubnih otkrivke, odnosno pet odsto više od planiranog.

Iz PKCG su podsjetili da u elektroenergetskom sistemu Crne Gore trenutno funkcioniše vjetropark Krnovo, instalisane snage 72 MW i vjetropark Možura, instalisane snage 46 MW, a u izgradnji su još dva vjetroparka Gvozd 54 MW i Brajići 100 MW.

“Postojeće vjetroelekrtane rade prema planiranoj dinamici i za prošlu godinu će ostvariti planiranu proizvodnju električne energije od 312 GWh”, rekli su iz PKCG.

Na elektromreži je trenutno i pet malih solarnih elektrana kapaciteta 2,51 MW.

“Projekat Briska gora podrazumijeva izgradnju velike solarne elektrane kod Ulcinja, koju gradi Elektroprivreda (EPCG) u konzorcijumu sa kompanijama Fortum iz Finske i Sterling & Wilson iz Indije”, podsjetili su iz PKCG.

Taj projekat je u fazi dobijanja urbanističko-tehničkih uslova, nakon čega će se krenuti u dalju realizaciju.

“Prva faza predviđa izgradnju 50 MW, godišnje proizvodnje 90 GWh, a druga faza 200 MW, godišnje proizvodnje 360 GWh”, zaključili su iz PKCG.

]]>
16.01.2021T22:17:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306709/prioritet-modernizacija-infrastrukture-za-distribuciju-energije.html
U blokadi 18,85 hiljada preduzeća i preduzetnika https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306726/u-blokadi-1885-hiljada-preduzeca-i-preduzetnika.html U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju decembra prošle godine u blokadi bilo 18,85 hiljada preduzeća i preduzetnika, 0,21 odsto više nego u novembru prošle godine. Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 771,21 milion eura, što je 6,17 odsto više nego nego u novembru.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 21,91 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 168,99 miliona eura.

Oko 42,11 odsto ukupnog iznosa blokade ili 324,77 miliona eura otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,27 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,67 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 89,66 miliona eura, što je 11,63 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 17,17 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno 681,55 miliona eura.

]]>
16.01.2021T21:31:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306726/u-blokadi-1885-hiljada-preduzeca-i-preduzetnika.html
Otvoreni dijalog o novim zakonskim rješenjima  https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306693/otvoreni-dijalog-o-novim-zakonskim-rjesenjima.html Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore, i pozdravio inicijativu sagovornika da u otvorenom dijalogu razmotre nedavno donesena zakonska rješenja, koja se posebno odnose na bankarski sektor.  Predstavnici Udruženja banaka Crne Gore, generalni sekretar Bratislav Pejaković i Mladen Rabrenović, predsjednik Upravnog odbora, upoznali su predsjednika Bečića sa aktuelnom situacijom povodom usvajanja i ponovnog odlučivanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama i Zakonu o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija. 

Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Skupštine, zajednički je izraženo očekivanje da će se novonastala situacija ubrzo riješiti, kako bi prevazišli probleme u ovom sektoru, u interesu sistema i društva u cjelini. 

 

]]>
16.01.2021T11:39:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306693/otvoreni-dijalog-o-novim-zakonskim-rjesenjima.html
Razgovori o odlaganju duga u ponedjeljak https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306679/razgovori-o-odlaganju-duga-u-ponedjeljak.html Za četiri crnogorska prekookeanska broda naredne sedmice, od kineske Exim banke, stiže na naplatu prva ovogodišnja rata kredita, ukupno oko 4 miliona i 700 hiljada dolara. Agencija za zaštitu konkurencije nije odobrila Vladi da plati ratu za Crnogorsku plovidbu, a za pomoć države Barskoj plovidbi neophodna je odluka skupštine akcionara.

Planirani razgovor ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića, sa kineskim kreditorima o odlaganju plaćanja duga, pomjeren je za ponedjeljak, potvdio je za Radio Crne Gore, državni sekretar u tom resoru Zoran Radunović.


„Razgovori su odloženi za ponedjeljak, nakon dodatnih konsultacija koje treba da se obave u okviru Ministaratva kapitalnih investivija, i pogotovo sa Ministarstvom finansija. Sama Exim banka ima određene stavove po tom pitanju, pa se tek u ponedjeljak može očekivati konačan odgovor ili dogovor kakva je budućnost crnogorskih brodova“, rekao je Radunović za Radio Crne Gore.

On je poručio da se nada uspješnom rješavanju problema Crnogorske i Barske plovidbe, a samim tim i pomoraca koji su na njima, prenosi portal RTCG.

Vlada je ranije pokrenula procedure za početak pregovora o reprogramiranju kredita prema kineskoj Exim banci koji se odnose na prioritetnu dionicu auto-puta, ali i kupovinu brodova za Crnogorsku i Barsku plovidbu.

Rate kredita za brodove otplaćuju se već nekoliko godina i to najviše iz državnog budžeta, što je Agencija za zaštitu konkurencije okarakterisala kao nezakonitu državnu pomoć.

Sljedeća polugodišnja rata kredita za brodove u visini od oko pet miliona USD dolazi na naplatu 20. januara, odnosno u srijedu.

Iz brodarskih kompanija su već kazali da nemaju novca da plate te rate. Vlada bi, ukoliko se odluči da im pomogne kao što je to radila bivša vlast, prekršila zakon i obaveze prema EU. Ukoliko to ne uradi, Exim banka bi odmah iz državnog budžeta naplatila preostali iznos duga od oko 50 miliona USD na osnovu ranije datih garancija.

]]>
16.01.2021T08:25:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306679/razgovori-o-odlaganju-duga-u-ponedjeljak.html
Počinju prijave za program obuke Student Business Hub https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306619/pocinju-prijave-za-program-obuke-student-business-hub.html Studenti završnih godina Univerziteta Crne Gore (UCG) mogu se do 1. februara prijaviti za besplatni program obuke Student Business Hub, kako bi se pripremili za buduće poslovne poduhvate. Obuku organizuje Karijerni centar UCG u saradnji sa kompanijom Balance to business.

“Program će, kroz besplatne treninge i radionice, obuhvatiti 30 studenata podijeljenih u dvije grupe, po 15 u jednom semestru, i pripremiti ih za buduće poslovne poduhvate”, saopšteno je iz UCG.

Studenti će, nakon završene obuke koja će se održavati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, dobiti sertifikat kao potvrdu o uspješno odrađenom programu.

Program će se realizovati kroz tri cjeline.

“Na samom početku, polaznici će moći da upoznaju i prepoznaju svoje potencijale, šta zaista žele od svoje budućnosti i na koji način mogu dostići definisani cilj. Moći će da prisvoje i nauče nove alate iz oblasti ljudskih resursa i poslovnog menadžmenta kroz segment programa pod nazivom Karijerni potencijal”, dodaje se u saopštenju.

U drugom segmentu, studenti će moći da savladaju praktične vještine koje će im omogućiti da dođu do definisanog cilja, kao i da usvoje nova znanja koja će ih pripremiti za svijet biznisa, kroz radionice na različite teme.

“Na samom kraju, imaće priliku da nauče kako da se izbore sa svim izazovima koje budućnost može donijeti, kroz tematsku radionicu Mladi lideri novog doba”, rekli su iz UCG.

Svi segmenti programa podrazumijevaju i praktične vježbe, a svaki student će, pored toga, imati priliku za dvije besplatne individualne koučing sesije tokom trajanja programa.

Studenti se mogu prijaviti slanjem kratkog motivacionog pisma, u kojem je potrebno da navedu fakultet, godinu studija i prosječnu ocjenu, kao i CV-a na mejl karijernicentar@ucg.ac.me.

Ukoliko broj prijavljenih studenata sa sličnim kvalifikacijama bude veliki, obaviće se kratki intervjui sa prijavljenim kandidatima.

]]>
15.01.2021T23:47:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306619/pocinju-prijave-za-program-obuke-student-business-hub.html
Sindikat pilota MA imaće podršku parlamentarne većine https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306635/sindikat-pilota-ma-imace-podrsku-parlamentarne-vecine.html Sindikat pilota Montenegro Airlinesa (MA) imaće podršku parlamentarne većine koja će od Vlade zahtijevati da povede računa o zaposlenima, kako bi dobili zadovoljavajuće rješenje kroz gašenje i osnivanje nove kompanije, saopštio je predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić.

Mandić je na sastanku sa predsjednikom Sindikata, Nikolom Ivanovićem, saopštio da je dužnost nove vlasti da napravi potpuni otklon od negativne politike Demokratske partije socijalista (DPS).

“Ono po čemu ne želimo da budemo upamćeni, to je da zatvaramo kompanije poput naših prethodnika i ostavljamo ljude bez posla, kao što je bilo sa hiljadama zaposlenih u 'Radoje Dakiću', Kombinatu aluminijuma (KAP), Željezari i drugim preduzećima”, rekao je Mandić.

Ivanović je, kako je saopšteno iz Nove, u ime Sindikata tražio od parlamentarne većine da se aktivno uključi u rješavanje problema MA i najavljeno formiranje nove avio-kompanije.

“Letačko osoblje nikada nije bilo ničiji politički eksponent, nego visokostručni i profesionalni kadar, koji je svoj posao prethodnih godina odradio na najbolji mogući način”, kazao je Ivanović.

]]>
15.01.2021T15:50:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306635/sindikat-pilota-ma-imace-podrsku-parlamentarne-vecine.html
Sa vakcinom postepeno se vraća povjerenje turista https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306625/sa-vakcinom-postepeno-se-vraca-povjerenje-turista-.html Vjerujem da ukoliko svi postavimo ciljeve i uložimo napor možemo već i u ovoj godini ostvariti određeni progres, kazala je direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić. Ona je istakla da prema informacijama turoperatora čim je objavljena vijest o vakcini momentalno je porastao broj upita i zainteresovanih za putovanja. Kukavičić je učestvovala u online panel diskusiji na temu „Kako se pripremiti za ljetnju turističku sezonu 2021”, u organizaciji LTO Bar.

Tom prilikom, ocijenila je da je u cilju oporavka sektora turizma u Crnoj Gori, važno ujediniti snage i unaprijediti saradnju kako unutar zemlje tako i na regionalnom nivou i šire.

Direktorica NTOCG ocijenila je važnim liberalizaciju ulaska u Crnu Goru u dijelu koji se odnosi na posjedovanje testova na novi korona virus uz odgovoran odnos i dosljednu primjenu svih zdravstvenih protokola, što je neophodno jasno iskomunicirati sa ciljnim tržištima.

''Pozitivne efekte ove odluke očekujemo već tokom aktuelne zimske turističke sezone, posebno kada je u pitanju posjeta iz zemalja Regiona, na prvom mjestu Albanije. Turističke organizacije i turistička industrija treba da nastave da rade na stvaranju pozitivnog imidža, kreiranju novih iskustava i razvoju proizvoda, tržišnih segmenata i marketinških aktivnosti koje doprinose odgovornijem i održivom sektoru putovanja i turizma”, istakla je ona.

Kako bi se održao imidž destinacije na tržištima i pokrenuo oporavak turističkog prometa, tokom narednih mjeseci u fokusu aktivnosti NTOCG, kako je kazala, biće inovativni marketing uz snažan fokus na digital.

Kreiran je Program digitalnog marketinga za period 2021-2023. godine, sa vizijom da se kroz sinergetsko djelovanje lidera crnogorskog turizma poveća potražnja za Crnom Gorom i privuče veći broj posjetilaca. Kao prva aktivnost sledstveno ovom programu upravo počinje implementacija digitalne marketinške kampanje kojom će se na ciljnim emitivnim tržištima, putem efektnih online kanala, promovisati turistička ponuda Crne Gore u susret predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni.

Kada su u pitanju očekivanja od predstojeće sezone direktorica NTOCG je istakla da s obzirom na to da je vakcinacija uglavnom započeta na većini emitivnih tržišta, imamo razloga da vjerujemo da će se turizam generalno, ponovo pokrenuti.

„Uslijed restriktivnih mjera koje su svima ograničavale kretanje, kako unutar svoje zemlje, tako i van nje ljudi, danas imaju veću želju za putovanjima nego ikada, posebno oni koji su morali da odlože odmore, proslave rođendana, godišnjica i druga planirana putovanja u 2020. Očekivanja su da će turisti trošiti više, ostajati duže i priuštiti sebi kvalitetniji odmor u 2021. godini kako bi nadoknadili izgubljeno vrijeme. Prema informacijama turoperatora čim je objavljena vijest o vakcini momentalno je porastao broj upita i zainteresovanih za putovanja. Sada kada je program vakcinacije u toku, postepeno se vraća povjerenje turista i nazire svijetlo na kraju tunela”, kazala je Radak Kukavičić.

Takođe, Radak Kukavičić je informisala da interesovanje turoperatora sa emitivnih tržišta ne jenjava, kao ni želja turista za putovanjima.

Ipak, kako je naglasila, da li i u kojoj mjeri će putovanja u Crnu Goru biti realizovana zavisi od mnoštva faktora, epidemiološke situacije u zemlji, na tržištima, procedura ulaska u zemlju i mjera koje se zahtijevaju kada se turista vrati u svoju zemlju, te uspostavljanja avio linija.

]]>
15.01.2021T15:42:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306625/sa-vakcinom-postepeno-se-vraca-povjerenje-turista-.html
Cilj novog paketa podrška najugroženijem https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306626/cilj-novog-paketa-podrska-najugrozenijem.html Novi paket podrške privredi za prvi kvartal ove godine, trebalo bi da bude usvojen na Vladi najkasnije do kraja januara, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Poručuju da će u fokusu novog paketa biti podrška najugroženijem građanima kao i intezivnija i sveobuhvatnija podrška privredi. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, sa državnim sekretarkama u Ministarstvu ekonomskog razvoja dr Milenom Lipovina-Božović i mr Ivanom Đurović i državnim sekretarom u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Jankom Odovićem, sastao se danas sa privrednim udruženjima u cilju nastavka dijaloga iz decembra prošle godine, i tom prilikom predočio privrednicima status novog paketa podrške za prvi kvartal 2021. godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije, novi paket podrške je pripremljen zahvaljujući inputima i preporukama koje su dobijene od privrednih udruženja u periodu od održavanja inicijalnog sastanka 18. decembra prošle godine do danas, a koji su dalje detaljno analizirani u intezivnoj komunikaciji među različitim resorima.

„Nakon što Agencija za zaštitu konkurencije ocjeni Prvi i Treći paket podrške, steći će se uslovi za ocjenu i realizaciju novog paketa podrške za prvi kvartal 2021. godine. Očekujemo da će ovaj paket biti usvojen na Vladi najkasnije do kraja ovog mjeseca“, kazao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, novim paketom podrške za prvi kvartal 2021. godine se predviđa snažnija podrška cjelokupnoj privredi kroz različite vrste poreskih olakšica, jači intezitet subvencija na zarade uz proširen opseg djelatnosti na one koji su u prethodnom periodu pretrpjeli najveće gubitke.

“Zadržavanje radnih mjesta, ali i podsticanje novog zapošljavanja, jedan je od prioritetnih ciljeva koji se žele postići mjerama ovog paketa. Dodatno, ovim paketom ce biti podržani i nezaposleni, penzioneri, korisnici prava na lične invalidnine, korisnici materijalnog obezbjeđenja, a predviđena je i posebna podrška koja je namijenjena zdravstvenim i prosvjetnim radnicima”, poručuju iz Ministarstva ekonomije.

Takođe, poseban set mjera pripremljen je za podršku sektorima turizma i ugostiteljstva kao i sektorima poljoprivrede i ribarstva. Dio paketa čine i preporuke lokalnoj samoupravi, Investiciono-razvojnom fondu, Centralnoj banci Crne Gore kako bi se razmotrile mogućnosti za dodatnu i efikasniju podršku građanima i privredi.
„Očekujemo da će nove mjere, u sinergiji sa trenutnim epidemiološkim mjerama, dodatno doprinijeti normalizaciji privredne aktivnosti i zasigurno pomoći ekonomskom oporavku Crne Gore. Prvi kvartal je tradicionalno izazovan i u redovnim uslovima poslovanja ali smo se zaista potrudili i vodili principom da podršku usmjerimo ka onim ciljnim grupama koje su bile posebno iscrpljene u prethodnom periodu“ zaključio je Milatović.

Sastanku su pored predstavnika poslovnih udruženja koja su članovi Savjeta za konkuretnost, prisustvovali i predstavnici udruženja poslovnih žena Crne Gore i predstavnici ugostiteljskih udruženja.

]]>
15.01.2021T14:40:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306626/cilj-novog-paketa-podrska-najugrozenijem.html
Važno ukidanje uvozničkog lobija za Berane https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306624/vazno-ukidanje-uvoznickog-lobija-za-berane.html Predsjednik Skupštine Crne Gore, Aleksa Bečić, prilikom današnje posjete Beranama, ukazao je na važnost proaktivnog djelovanja Vlade Crne Gore i te opštine na preispitivanju loših koncesionih ugovora, ukidanju uvozničkih lobija, zaštiti domaćih proizvođača i očuvanju životne sredine. On je izrazio zadovoljstvo radom izvršne i zakonodavne vlasti u Beranama, naročito tokom složene ekonomske situacije izazavne koronavirusom. U okviru svoje prve radne posjete Beranama, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa predsjednikom Opštine Dragoslavom Šćekićem, predsjednikom Skupštine opštine Novicom Obradovićem i šefovima klubova odbornika u lokalnom parlamentu.
    
Bečić je izrazio zadovoljstvo posjetom Beranama, pohvalivši mnogobrojne projekte koji su realizovani uz veliku posvećenost, među kojima se naročito ističe izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
    
Rukovodstvo Opštine Berane upoznalo je predsjednika Bečića sa značajnim rezultatima rada opštinske uprave, koji će značajno uticati na poboljšanje kvaliteta života stanovnika ovog grada.
    
Tokom razgovora, Bečić je izrazio zadovoljstvo radom izvršne i zakonodavne vlasti u Beranama, naročito tokom složene ekonomske situacije izazavne koronavirusom.

"Strateško upravljanje prirodnim resursima, osnaživanje poljoprivrede i diverzifikacija turizma predstavljaju orgoman potencijal razvoja Berana i cijelog sjevera Crne Gore", istakao je predsjednik Bečić.

On je ukazao na važnost proaktivnog djelovanja Vlade Crne Gore i Opštine Berane na preispitivanju loših koncesionih ugovora, ukidanju uvozničkih lobija, zaštiti domaćih proizvođača i očuvanju životne sredine.

Predsjednik Opštine Berane, Dragoslav Šćekić, izrazio je posebno poštovanje i zahvalnost predsjedniku Bečiću na posjeti Beranama, ističući da je riječ o prvoj posjeti predsjednika Skupštine Crne Gore toj opštini.

On je upoznao predsjednika Bečića sa realizovanim projektima i budućim razvojnim planovima Opštine Berane, ali i ukazao na neophodnost određenih zakonskih izmjena u cilju jačanja položaja lokalnih samouprava i dalje decentralizacije Crne Gore.
    
Predsjednik Skupštine opštine Berane, Novica Obradović, upoznao je predsjednika Bečića sa radom lokalnog parlamenta, ističući značaj saradnje sa Skupštinom Crne Gore u cilju donošenja kvalitetnijih zakonskih rješenja i odluka.

Govoreći o neophodnosti uspostavljanja kulture dijaloga na svakom mjestu, on je naglasio važnost saradnje svih političkih aktera, u cilju unapređenja kvaliteta života građana.

''Tokom posjete on je obišao i sportski centar Berane, a tom prilikom, Goran Folić, sekretar sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, upoznao je predsjednika Bečića sa projektom izgradnje istočne tribine stadiona Berane, u koji su Opština i Fudbalski savez Crne Gore uložili 1.700.000 eura'', saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

]]>
15.01.2021T14:15:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306624/vazno-ukidanje-uvoznickog-lobija-za-berane.html
Kompanije ubrzale digitalnu transformaciju https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306615/kompanije-ubrzale-digitalnu-transformaciju.html Kompanije su se u vrijeme pandemije prilagodile fluktuacijama, ubrzale digitalnu transformaciju i izašle kao otporne, pokazao je izvještaj Deloitte-a o tehnološkim trendovima za ovu godinu.

Izvještaj je pokazao da organizacije ubrzavaju digitalnu transformaciju, ne samo da bi svoje poslovanje učinile prilagodljivijim i efikasnijim, već i da bi odgovorile na jake oscilacije u potražnji i očekivanjima potrošača.

„Za organizacije koje se bore sa tektonskim promjenama u prošloj godini, ovogodišnji izvještaj nudi raspravu o mogućnostima, strategijama i tehnologijama koje će podstaći povjerenje u novo planiranje i primjenu u narednih godinu i po do dvije“, navodi se u saopštenju Deloitte-a.

Oni su kazali da će se budućnost, koja će ih sustići, znatno razlikovati od situacije iz januara prošle godine.

Međutim, kako je navedeno u ovogodišnjem izvještaju, lideri informacionih tehnologija već smišljaju plan za bolje sutra.

„Trendovi koje primjećuje Deloitte odnose se na budućnost radnog mjesta, industrijalizaciju inicijativa za vještačku inteligenciju, unapređenje ključnih procesa i aktivnosti i tehnologiju koja podržava različitost, jednakost i inkluzivnost“, dodaje se u saopštenju.

Direktor u Sektoru za poreski konsalting i regionalni lider Deloitte-ovog tima za poresku tehnologiju i Digital programa u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (BiH), Filip Kovačević, kazao je da je tema izvještaja otpornost, pošto je prošla godina donijela brojne izazove na svjetskom nivou za pojedince, kompanije i druge organizacije.

„Međutim, teška vremena imaju običaj da iznjedre najbolje u nama, a mi smo imali priliku da vidimo brojne inspirativne primjere brzog prilagođavanja i savladavanja, činilo se, nepremostivih prepreka“, rekao je Kovačević.

On je dodao da je pandemija dodatno ubrzala već galopirajući proces digitalizacije i primorala sve da postanu agilniji i brži u odgovoru na izazov nego što su svi mislili da je moguće.

„Ovaj pomak je u najmanju ruku bio neprijatan, ali je pokrenuo važne promjene koje su tu da ostanu, a mi zbog toga vjerujemo da će sutra biti bolje nego juče“, zaključio je Kovačević.

]]>
15.01.2021T13:09:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306615/kompanije-ubrzale-digitalnu-transformaciju.html
Vektra Montenegro otišla u stečaj https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306600/vektra-montenegro-otisla-u-stecaj.html Iako je izvršni direktor Vektre Montenegro pokušao da izbjegne otvaranje stečaja još jednim zahtjevom za izuzeće sudije Zorana Ašanina i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, to nije pomoglo, pa je jutros u ovoj kompaniji otvoren stečaj.

Postupak za ispitivanje razloga za uvođenje stečaja koji je tražila švajcarska NLB Interfinans zbog duga od 60 miliona eura trajao je gotovo dvije godine. Za to vrijeme ročišta su odlagana više puta što zbog zahtjeva jedne, ali i druge strane, što zbog odsustva stečajnog upravnika, vještaka i sudije Ašanina, koji je odbacio jutrošnji zahtjev za izuzeće i uputio spise sudiji Jovaniću, o čijem bi izuzeću trebalo da odlučuje predsjednik Apelacionog suda.

Prethodno je Jovanić, kao neosnovan, odbio prvi zahtjev Vektre Montenegro za izuzećem Ašanina. Zbog toga je Ašanin odbacio kao nedopušten novi zahtjev Brkovića ukazujući da se o njegovom izuzeću već odlučivalo.

Navode zastupnika Vektre Ranka Grbavca da su pregovori sa NLB-om u toku te da su intenzivirani nakon praznika, njihov zastupnik Petar Minić je opovrgao potpisanom izjavom nadležnih iz ove banke da se nikakvi pregovori ne vode sa Vektrom Montenegro.

Tako je sudija Ašanin na ročištu donio odluku da se u ovoj kompaniji otvori stečaj i pored negodovanja Grbavca koji je ukazivao da se prije te odluke mora odlučiti o izuzeću Jovanića, zbog čega je odbio da potpiše zapisnik.

Prvobitno je stečaj u Vektri Montenegro otvoren 2012. godine, ali je plan reorganizacije usvojen dvije godine kasnije. Njime je bilo predviđeno da banci ustupi zemljište i objekte upisane u listovima nepokretnosti u Bečićima vrijedne 18,8 miliona eura, dok je ostatak duga trebalo da bude isplaćen u okviru trećeg isplatnog reda. Kako do toga nije došlo, NLB Interfinanz je u martu prošle godine podnijela zahtjev za otvaranje stečaja.

Sudija Ašanin je pozvao povjerioce ove kompanije da svoja potraživanja prijave do polovine februara i zakazao sastanak povjerilaca za 16. februar. Ispitivanje potraživanja zakazano je za početak marta, a za stečajnog upravnika imenovao je Radojicu Grbu.

]]>
15.01.2021T11:38:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306600/vektra-montenegro-otisla-u-stecaj.html
Spajić da odgovara za kršenje Ustava https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306582/spajic-da-odgovara-za-krsenje-ustava.html Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić će morati da pruži odgovor Skupštini Crne Gore zašto Odluku o privremenom finansiranju javnost čita u objavama ministra na društvenim mrežama čitamo umjestio u Službenom listu, što bi bio jedini zakonski put, saopštio je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore Predrag Sekulić.

Sekulović podsjeća da su opozicione partije, ali i nadležni državni organi, prije svih Državna revizorska institucija u čijoj je to nadležnosti, u više navrata upozoravali su Vladu Crne Gore i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da će u slučaju da ne predlože Zakon o budžetu do kraja 2020, za narednu godinu, imati problem sa finansiranjem državne uprave.

“ Međutim, oni se nijesu obazirali na ta upozorenja, smatrajući vjerovatno da ih Ustav i zakoni države Crne Gore ne obavezuju. Na taj način su sebe doveli u veoma neobičnu pravnu situaciju. Istini za volju, kršenje zakona uz netransparentnost je nešto što od početka karakteriše vladu prof. Krivokapića, ali, u konkretnom slučaju, ne mogu da kažu da nijesu bili upozoreni”, kaže on.

Tačno je da Ministarstvo finansija, shodno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako se godišnji Zakon o budžetu ne donese do 31. decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu, potrošačkim jedinicama odobrava sredstva od 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

“Ali, pri tom ne treba zaboraviti, da se shodno ovom članu Zakona, odobrenje sredstava vrši potrošačkim jedinicama koje su utvrđene godišnjim Zakonom o budžetu (odnosno rebalansom), usvojenim od strane Skupštine Crne Gore, za prethodnu godinu”, naveo je Sekulić.

On podsjeća da Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u članu 34 utvrđuje da budžet sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, programskoj i projektnoj klasifikaciji i shodno tome privremeno finansiranje moguće je samo kod zakonom utvrđenih potrošačkih jedinica.

“Kako sedam od ukupno 12 ministarstava prošlogodišnji budžet uopšte i ne prepoznaje, a u međuvremenu nije usvojen rebalans budžeta koji bi uvažio činjenicu da i ta ministarstva postoje, privremeno finansiranje ne može da se odnosi na njih”, kazao je Sekulić.

On navodi da u pokušaju da legalizuje svoje postupke, Ministarstvo finansija ulazi u direktno kršenje Ustava, donošenjem Rješenja po pojedinačnim stavkama potrošačkih jedinica, koje je zbog retroaktivnosti u direktnoj suprotnosti sa članom 147 Ustava.

“Na ovaj način, Vlada je, kršeći i Zakon o budžetu i Ustav Crne Gore, pokušala da bez saglasnosti Skupštine Crne Gore u čijoj je to nadležnosti, donese svoj budžet za januar?!“, kazao je on.

Umjesto da Odluku o privremenom finansiranju čitamo u Službenom listu, što bi bio jedini zakonski put, javnost se, kako navodi Sekulić, zabavlja objavama ministra na društvenim mrežama.

“Uz uobičajeno pitanje, zbog čega se Vlada Crne Gore opredijelila za tajnost i kršenje zakona, pitamo ministra finansija - da li se na nezakonito ponašanje učio na Vol stritu, i da li bi u Goldman Saksu mogao da radi mimo zakona i propisa ili je to moguće jedino u Vladi Crne Gore?!”, navodi se u saopštenju.

On dodaje da će ministar finansija i socijalnog staranja odgovor morati da pruži u Skupštini Crne Gore.

“Ukoliko nova parlamentarna većina ne odluči da ubuduće raspravu u Parlamentu zamijeni twitter objavama”, zaključio je on.

]]>
15.01.2021T09:19:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306582/spajic-da-odgovara-za-krsenje-ustava.html
Vlada seli pšenicu iz Bara u Nikšić https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306568/vlada-seli-psenicu-iz-bara-u-niksic.html Vlada planira da 10.500 tona pšenice koja je smještena u silosima Luke Bar, premjesti u Nikšić, pišu Dnevne novine.

U Vladi tvrde da je stanje pšenice upitno zbog čega su donijeli zaključke kojima je zadužena Uprava za bezbjednost hrane da bez odlaganja izvrši inspekcijski nadzor u silosima Luke Bar i konstatuje stanje u kome se nalazi pšenica, dok su nadležna ministarstva zadužena da preduzmu konkretne aktivnosti u cilju zaključivanja ugovora o prevozu i skladištenju pšenice.

“Nikšićki mlin u njihovim silosima nudi smještaj za 35.000 eura za šest mjeseci. Ovi silosi su renovirani prije dvije godine u skladu sa međunarodnim standardima pa su pored neuporedivo niže cijene skladištenja i uslovi mnogo bolji. Takođe, ovi silosi su i namijenjeni za smještaj pšenice za mljevenje u mlinu koji se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Postoji mogućnost smještaja u silosima u Spužu i u Nikšiću, a mlinovi u njihovom okruženju su u Spužu “Šajo” a.d. i u Nikšiću “Nikšićki mlin a.d.”, saopšteno je iz Vlade.

Prema njihovim riječima, troškovi skladištenja na mjesečnom nivou u silosima Luke Bar iznoslili su: 47.250 eura (za mjesece sa 30 dana), a 48.825 eura (za mjesece sa 31 dan).

“Ukupni troškovi skladištenja, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine iznose 340.200 eura. Fakturisano je 291.375 eura, a plaćeno je 244.125 eura”, kažu u Vladi.

Dodaju da je pšenica bila zaražena te da su tri puta vršili fumigaciju (suzbijanje štetočina u skladištima koja podrazumijeva i elevaciju).

“Zbog toga, ukupni troškovi fumigacije, elevacije i skladištenja u 2020. godini iznose 360.200 eura”, ističu u Vladi.

Pravno formalno, pšenica nije još puštena u slobodan promet. Nije izvršeno carinjenje, što će dodatno koštati još sedam odsto od ukupne vrijednosti pšenice u trenutku izmještanja pšenice iz Luke Bar.

“Ovakva roba se carini onda kada je već ugovoreno dalje postupanje sa njom. U međuvremenu, u ovom trenutku se stvaraju veliki troškovi skladištenja, pšenica već stoji devet mjeseci u skladištima koja nijesu ni predviđena za toliko zadržavanje. Prethodno je vidljivo iz činjenice da se treći put dešavaju incidenti sa zaražavanjem pšenice. Hitno je potrebno da se pristupi fazi prevoza pšenice iz Luke Bar kako bi se skladištila u uslovnim silosima i počeo postupak mljevenja” ocjenjuju u Vladi.

]]>
15.01.2021T07:05:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306568/vlada-seli-psenicu-iz-bara-u-niksic.html
Rebalans budžeta je bio nužan https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306566/rebalans-budzeta-je-bio-nuzan.html Ugledni slovenački pravnik i ekonomista Jože Mencinger ocijenio je da je bio nužan još jedan rebalans budžeta Crne Gore za 2020. godinu, imajući u vidu da je rebalans iz aprila prošle godine baziran na nerealnim pretpostavkama vezano za prihode od turizma i izvorne prihode budžeta.

On smatra da je razumljiv pad BDP-a Crne Gore, koji je u trećem kvartalu prošle godine bio najveći u Evropi (26,9 odsto). U drugom kvartalu 2020. pad BDP-a Crne Gore je, prema podacima Monstata, iznosio 20,2 odsto.

,,Mislim da Crna Gora, osim turizma, nema mnogo drugih mogućnosti, pa joj je oslanjanje na turizam jedina opcija. A, turizam je grana koju je korona kriza najjače pogodila”, naveo je Mencinger u razgovoru za Portal Analitika.

Upitan za gašenje crnogorske nacionalne avio-kompanije, naš sagovornik je rekao da je Montenegro Airlines “dosta dugo izdržao”, te da je kompaniju u velikoj mjeri uništila aktuelna kriza.

Smatra da Crna Gora, osim turizma, nema mnogo drugih mogućnosti, pa joj je oslanjanje na turizam jedina opcija.

“A, kako je turizam grana koju je korona kriza najjače pogodila, razumljiv je i najveći pad BDP u Evropi. Srbija, u kojoj turizam nije jako važan i djelimično se može oslanjati na poljoprivredu i domaću potrošnju, je među zemljama koje su za sada najbolje prošle. Kako će biti u turizmu ove godine teško je reći. Nadajmo se da će se turizam popraviti, no sve zavisi od kraja korona krize”, kazao je on.

Smatra da je privremeno finansiranje normalno situacijama u kakoj je Crna Gora i koristi se u većini zemalja.

“Situaciju u Crnoj Gori ne poznajem dosta dobro da bi mogao komentarisati. Vjerovatno je rebalans bio nužan. Nije čudno što su projekcije bile nerealne. Teško je bilo predvidjeti toliko katastrofalni pad turizma i, posljedično, pad izvornih prihoda budžeta”, naveo je on. .

Montenegro Airlines je, kako kaže, dosta dugo izdržao. Njega je u velikoj mjeri uništila sadašnja kriza.

“Adria Airways, koja je bila veća, uništena je i prodata kada krize nije bilo i kad je turizam stvarao jaku tražnju i generisao veliki broj letova. Ljubljana je bila puna turista. Prodaja Adrie u ono vrijeme je bila nerazumna. No, sada i u vlasništvu Lufthanse sve stoji - na aerodrom slijeću dva ili tri aviona dnevno. Začudo se dobro drži Air Srbija, a mislim da je i ona u stranom vlasništvu. Ali što je od bogatstva stvorenog u Jugoslaviji ostalo u domaćem vlasništvu?”, kazao je on.

Smatra da će biti potrebno godinu, dvije, ili možda čak tri godine da se u potpunosti revitalizuju najpogođeniji sektori turizma i transporta.

“Prvo je potrebno da se padanje zaustavi, što će se vjerovatno desiti već ove godine. Za vraćanje na predkrizni nivo trebaće više godina”, kazao je on. 

]]>
15.01.2021T06:51:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306566/rebalans-budzeta-je-bio-nuzan.html
Ulaganja povećana na rekordnih 11 milijardi https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306526/ulaganja-povecana-na-rekordnih-11-milijardi.html Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u prošloj godini povećala ulaganja deset odsto na 11 milijardi eura, kako bi pomogla u ublažavanju teških ekonomskih posljedica koronakrize. Banka je sa rekordnih 11 milijardi eura finansirala 411 projekata.

U 2019. godini banka je finansirala 452 projekta u koje je uložila 10,1 milijardu eura.

EBRD je u prošloj godini najveći iznos uložila u projekte u regiji istočne Evrope i Kavkaza, nešto više od dvije milijarde eura, povećavši finansiranje 6,7 odsto, prenosi Hina.

U regiju srednje Evrope i baltičkih država, EBRD je uložila 1,47 milijardi eura, povećavši ulaganja 4,2 odsto.

Ulaganja su ponovo bila koncentrisana na privatni sektor, s udjelom u ukupnim ulaganjima od 72 odsto.

"Banka se u kriznim mjerama fokusirala na podršku kratkoročnoj likvidnosti i radnom kapitalu održivih kompanija", navodi se u saopštenju.

Zbog koronakrize udio "zelenih" ulaganja oštro je smanjen u prošloj godini, sa 46 odsto na 29 odsto, ali banka je novim petogodišnjim strateškim okvirom, usvojenim u oktobru, najavila da bi do 2025. godine ona trebalo da čine većinu njenih ulaganja.

Pored vlastitog novca, banka je mobilisala 1,2 milijarde eura od suulagača, u periodu u kojem je svjetska ekonomije bilježila najdublji pad od Velike depresije.

"Pandemija je produbila i nejednakost, posebno žena, mladih i drugih društvenih grupa", upozorili su iz EBRD-a.

]]>
14.01.2021T21:48:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306526/ulaganja-povecana-na-rekordnih-11-milijardi.html
Ukinute Poreska i uprave za igre na sreću, nekretnine i imovinu https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306556/ukinute-poreska-i-uprave-za-igre-na-srecu-nekretnine-i-imovinu.html Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o ukidanju Poreske i uprava za igre na sreću, nekretnine i imovinu, odnosno o početku rada uprava prihoda i za katastar i državnu imovinu.

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojka Spajić će, kako je saopšteno iz Vlade, koordinirati radom navedenih organa uprave do regulisanja statusa starješine u skladu sa zakonom.

Na sjednici je usvojena informaciju o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, iz nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

„Data je saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane (mHE) „Slatina“ na vodotoku Slatina u Kolašinu, kao i budućih novih mHE, do okončanja postupaka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za mHE od radne grupe Ministarstva kapitalnih investicija“, ističe se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena informaciju o postupanju sa 10,5 hiljada tona (t) pšenice koju je bivše Ministarstvo ekonomije nabavilo u aprilu prošle godine.

Iz Vlade su kazali da je pšenica nabavljena zbog portebe za brašnom, u koje, kako su naveli, do danas nije pretvorena, te je njeno stanje upitno.

„Troškovi skladištenja na mjesečnom nivou iznoslili su: 47.250 EUR za mjesece sa 30 dana, a 48.825 EUR za mjesece sa 31 dan“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su dodali da ukupni troškovi skladištenja, zaključno sa 31.decembrom iznose 340,2 hiljade EUR.

„Fakturisano je 291.375 EUR, a plaćeno je 244.125 EUR. U julu je pribavljena informacija od Nikšićkog mlina u kojoj se nudi skladištenje u njihovim silosima za 35 hiljada EUR za 180 dana, odnosno šest mjeseci“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da Uprava za bezbjednost hrane zadužena da bez odlaganja izvrši inspekcijski nadzor u silosima Luke Bar i konstatuje stanje u kome se nalazi pšenica, dok su nadležna ministarstva zadužena da preduzmu konkretne aktivnosti u cilju zaključivanja ugovora o prevozu i skladištenju pšenice, kao i definisanja daljih koraka u rješavanju ovog pitanja.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

„Tom Odlukom Vlada, kao većinski kvalifikovani akcionar, zahtijeva od Odbora direktora da u što kraćem roku sazove Skupštinu akcionara radi donosenja odluke o razrješenju člana Odbora direktora ovog društva, Adnana Muhovića“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici Vlade imenovani su predstavnici Vlade u Socijalnom savjetu Crne Gore, kojim će rukovoditi ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

„Vlada je imenovala Ninu Drakić, potpredsjednicu Privredne komore za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, umjesto Vlastimira Golubovića koji je podnio ostavku na članstvo“, zaključuje se u saopštenju.

]]>
14.01.2021T21:35:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306556/ukinute-poreska-i-uprave-za-igre-na-srecu-nekretnine-i-imovinu.html
Traže vanrednu sjednicu Skupštine akcionara EPCG https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306535/traze-vanrednu-sjednicu-skupstine-akcionara-epcg.html Vlada Crne Gore donijela je danas odluku kojom od Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore zahtijeva sazivanje vanredne Skupštine akcionara u što kraćem roku.

Kako se navodi, Vlada traži da dnevni red skupštine bude odluka razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede i odluka o imenovanju članova Odbora direktora Elektroprivrede.

]]>
14.01.2021T17:06:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306535/traze-vanrednu-sjednicu-skupstine-akcionara-epcg.html
"CGES bolja firma od EMS" https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306527/cges-bolja-firma-od-ems.html Crnogorski elektroprenosni sistem uspješnija je kompanija od Elektromreže Srbije koja je prije nekoliko dana kupila još pet odsto akcija našeg CGES-a, kaže poslanica DPS-a i bivša ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Elektromreža Srbije je prošle godine, u prvih devet mjeseci, imala profit 5.5 miliona eura sa 2.5 miliona korisnika, dok je CGES prošlu godinu završio sa 9.8 miliona eura profita na 370.000 korisnika.

Sekulićeva navodi da je EMS prošle godine uzela sedam miliona kredita da bi održala tekuću likvidnost a početkom ove godine, s toliko novca kupuje akcije CGES-a.

“Bilo mi je interesantno da su akcije CGES-a platili 0.95 eura po akciji a da je cijena, prethodnih dvadesetak dana, bila gotovo 0.60 eura. Ima tu mnogo nelogičnosti”, ističe Sekulićeva.

]]>
14.01.2021T16:19:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306527/cges-bolja-firma-od-ems.html
Barjaktarović novi direktor Agencije za nadzor osiguranja https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306521/barjaktarovic-novi-direktor-agencije-za-nadzor-osiguranja.html Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj sjednici, donio je odluku o imenovanju Branka Barjaktarovića za direktora Agencije.

Iz ANO-a je saopšteno da je nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora, na koji se prijavilo troje kandidata, Savjet razmatrao dostavljenu dokumentaciju, a prije svega predloge programa rada i ključnih prioriteta Agencije za četvorogodišnji period koje su kandidati bili u obavezi da dostave, nakon čega je obavljen razgovor sa svim kandidatima.

“Cijeneći planove kandidata za mandatni period, prethodno iskustvo u radu, stručne i profesionalne reference, te naročito obavljeni razgovor sa kandidatima, Savjet je za direktora Agencije imenovao Barjaktarovića”, navodi se u saopštenju.

Barjaktarović, dosadašnji glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja u Agenciji za nadzor osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom.

“Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose, u periodu od 2011. do 2013. godine, kao i u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije”, dodaje se u saopštenju.

Članovi Savjeta su zahvalili dosadašnjoj direktorici Biljani Pantović na odgovornom i profesionalnom rukovođenju Agencijom u prethodnom periodu i punom ostvarenju ciljeva i zadataka Agencije tokom njenih mandata na poziciji direktora. Pantović će nastaviti radni angažman u Agenciji na odgovornim i stručnim poslovima.

]]>
14.01.2021T15:39:00 +0100 Ekonomija https://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/306521/barjaktarovic-novi-direktor-agencije-za-nadzor-osiguranja.html