RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/rss.html me http://www.rtcg.me/img/logo.png RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis :: Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/rss.html Za Dnevni centar 188.420 eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/191077/za-dnevni-centar-188420-eura.html Glavni grad je za ovu godinu opredijelio 188.420 eura za budžet Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. ]]>

Budžetom je, između ostalog, obezbijeđena nabavka opreme za asistivnu tehnologiju koja bi poboljšala kvalitet rada sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju.

"Jedan od noviteta koji je planiran u predstojećem periodu je adaptacija jednog dijela dvorišta u smislu stvaranja što podsticajnijeg okruženja za korisnike i uslova za obavljanje radno okupacionih i rekreativnih aktivnosti u dvorištu s obzirom na veliki broj sunčanih dana u godini. Neke od ideja se odnose na pravljenje senzornih staza i senzornog vrta, manjih botaničkih bašta, drvenog ljetnikovca u kojem bi se mogao realizovati jedan dio radno okupacionih aktivnosti. Takođe, za ovu godinu se planira u redovne aktivnosti uvrstiti i plivanje", saopštili su iz Glavnog grada.

Objasnili su da će plivanje biti organizovano dva puta sedmično uz stručan nadzor, koji će korisnicima omogućiti bolju koordinaciju, jačanje mišića i povećanje njihove samostalnosti (fizička aktivnost, spretnost, interakcija sa drugim osobama), što vodi povećanju samopuzdanja.

"Jedna od veoma značajnih aktivnosti koja se realizuje u dnevnom centru je radno okupaciona terapija koja ima za cilj razvoj motivacije, znanja, vještine i navika vezanih za rad, kao i uživanje u procesu i rezultatima rada. S obzirom na afinitete korisnika, tokom 2018. planirana je realizacija tri oblika radno okupacionih tretmana: izrada jednostavnih i ukrasnih predmeta, ovladavanje osnovnim vještinama kuvanja i organizovanje radionica usmjerenih na uređenje i održavanje dvorišta", saopšteno je iz Glavnog grada.

Svrha Dnevnog centra je unapređenje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i vještina, kako bi se u što većoj mjeri osposobili za samostalan život.

 

 

 

]]>
Fri, 19 Jan 2018 19:02:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/191077/za-dnevni-centar-188420-eura.html
Završni radovi na vodovodnoj mreži http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/191040/zavrsni-radovi-na-vodovodnoj-mrezi.html U toku su završni radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na Karabuškom polju (druga faza), vrijednosti 300.000 eura, čime će se i ovaj sistem povezati na vodovodni sistem Tuzi, odnosno Glavnog grada. ]]>  

Završetkom ovog projekta, kako je saopštio PG Biro, sva sela ravničarskog dijela, odnosno oko 98 odsto stanovništva opštine Tuzi će biti povezano na organizovani sistem vodosnabdijevanja.

"Takođe, u toku je rekonstrukcija mreže u dijelu naselja duž puta za Mataguže, dužine 1,5 km, kao i realizacija projekta vodosnabdijevanja Hota, za naselja Spinja i Skorać, vrijednosti 130.000 eura. Hoti predstavljaju brdski dio gradske opštine Tuzi, koji nije imao organizovano vodosnabdijevanje. S tim u vezi, tokom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacija, dok je početak I faze radova započet 2016. godine. Radovi koji su se odnosili na I fazu završeni su uz pomoć Direkcije za javne radove, početkom 2017. godine, vrijednosti od 300 hiljada eura", navode iz PG Biroa.

U narednom periodu planirano je za poboljšanje vodosnabdijevanja u Kućama Rakića, kao i rekonstrukcija azbestcementne mreže u naselju Milješ, uz izgradnju dodatnog rezervoarskog prostora koji bi pokrio sjeverni dio GO Tuzi.

"Na ovaj način u GO Tuzi bila bi u potpunosti rekonstruisana vodovodna mreža, tako da bi u narednih 20 godina u potpunosti bile zadovoljene potrebe građana Tuzi. U ovoj godini je planirana i izrada Studije za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda gradske opštine Tuzi, sa predlozima budućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda", saopštio je PG Biro.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 10:07:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/191040/zavrsni-radovi-na-vodovodnoj-mrezi.html
Od recikliranih vozila 80 tona http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190950/od-recikliranih-vozila-80-tona-.html Od planiranog broja obrađenih vozila planirana je selekcija oko 80 tona materijala koji će moći da se valorizuju, saopštio je PG Biro. ]]>

Navode da je u Reciklažnom centru podgoričke Deponije za neselektirani komunalni otpad predviđeno da se u jednoj smjeni tretira 14.100 tona miješanog komunalnog otpada, iz kojeg će se selektirati oko 1.660 tona raznih vrsta materijala koji se mogu plasirati na domaćem i inostranom tržištu.

"U Pogonu za reciklažu vozila van upotrebe sa radom u jednoj smjeni planiran je tretman oko 100 vozila na godišnjem nivou. Od planiranog broja obrađenih vozila planirana je selekcija oko 80 tona materijala koji se ekonomski mogu valorizovati (željezo, aluminijum, bakar i plastika)", kazali su iz PG Biro.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 18:15:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190950/od-recikliranih-vozila-80-tona-.html
Zamijenjena ukradene rešetke za odvod http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190966/zamijenjena-ukradene-resetke-za-odvod.html Pet polja za odvod atmosferske vode kod podvožnjaka na Zlatici koje su otuđili nesavjesni pojedinci, zamijenjeni su danas, saopšteno je iz Opštine Podgorica. ]]>

Oni su naglasili da su Doo Putevi juče dobili informaciju da su rešetke nestale, nakon čega su odmah izašli na teren, kako bi utvrdile činjenično stanje i uzeli dimenzije slivničke rešetke.

"Podsjećamo da građani sve nepravilnosti mogu prijaviti preko Biroa za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima Glavnog grada, poznatijeg kao Sistem 48.  Rad Biroa je organizovan svakog dana, uključujući dane vikenda i praznika u periodu od 08 do 24 h. Funkcioniše po principu Sistema 48 u koji su umreženi svi organi lokalne uprave i kao takav je prva služba koja je uvedena u rad jedne lokalne samouprave u Crnoj Gori", saopšteno je iz Glavnog grada.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 15:27:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190966/zamijenjena-ukradene-resetke-za-odvod.html
Rušiće 15 zgrada da bi gradili nove http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190924/rusice-15-zgrada-da-bi-gradili-nove.html Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović stavio je na javnu raspravu Nacrt Urbanističkog projekta "Kasarna Morača", kojim je predviđeno rušenje 15 postojećih zgrada na tom prostoru. ]]>

U dokumentu je obrazloženo da od postojećih 15 zgrada, 13 su ruševine, dva objekta se koriste za poslovanje, a ukupne bruto-razvijene građevinske površine su oko 5005,55 metara kvadratnih.

Područje u okviru zahvata plana nije naseljeno. „Planom je predviđeno uklanjanje 15 objekata, koji su...uglavnom u lošem ili ruševnom stanju. Predviđa se izgradnja novih kapaciteta na dvije urbanističke parcele”, navodi se u Nacrtu, pišu Vijesti.

Planom je predviđena izgradnja objekata za stanovanje i poslovanje u okviru namjene centralnih djelatnosti, i objekti elektroenergetske infrastrukture.

“Nacrtom je predviđena pješačka staza širine osam metara, koja pruža pogled na rijeku Moraču, sa zelenim drvoredom i dekorativnim popločavanjem. Uz pješačku stazu na UP 3 su dozvoljeni privremeni objekti montažnog karaktera, pogotovo na dijelu uz most Milenijum, gdje se nalazi veća slobodna površina uz rijeku”, piše u Nacrtu UP-a.

Pomenuta lokacija je, kako je obrazloženo, povoljna za panoramske turističke objekte montažnog karaktera. S obzirom da je lokacija urbanisticke parcele UP1 izuzetno složena i atraktivna, planskim dokumentom se predviđa raspisivanje javnog konkursa za urbanističko - arhitektonsko rješenje.

UP „Kasarna Morača” je obuhvaćen prostor od 12, 20 hektara, a površine u zahvatu plana su namijenjene za centralne djelatnosti i površine za pejzažno uređenje javne namjene.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 08:10:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190924/rusice-15-zgrada-da-bi-gradili-nove.html
Za fekalnu kanalizaciju više od milion eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190817/za-fekalnu-kanalizaciju-vise-od-milion-eura.html Glavni grad Podgorica uložiće u izgradnju fekalne kanalizacije nešto više od miliona eura, saopštio je gradski Biro za odnose s javnošću. ]]>  

"Investicione aktivnosti gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija u gradskom području odnose se, prije svega, na izgradnju fekalne kanalizacije u dužini od osam kilometara (više od 25 ulica), za naselja Zagorič, Zlatica, preko Morače, Konik 2, Vrela ribnička, Masline, Murtovina, vrijednosti više od milion eura. Ovaj projekat će se finansirati iz Budžeta Glavnog grada Podgorica i gradskog Vodovoda", saopštio je PG Biro.

U planu je, kako su kazali, i rekonstrukcija i izgradnja nove sekundarne vodovodne mreže na području GO Golubovci – Mahala, II faza, procijenjene vrijednosti 100.000 eura.

"Što se tiče izgradnje sekundarne vodovodne mreže na području GO Tuzi, radi se o investiciji vrijednoj 100.000 eura, koja će se realizovati na osnovu Budžeta Glavnog grada Podgorica i Vodovoda. Lokalna zajednica i preduzeće Vodovod i kanalizacija će finasirati izgradnju vodovoda na Kakarickoj gori, II Faza, što je projekat vrijedan 400.000 eura", saopštio je PG Biro.

Za rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže i zamjenu dotrajalih azbestno cementnih cjevovoda, preduzeće Vodovod i kanalizacija je opredijelilo 200.000 eura, u cilju smanjenja tehničkih gubitaka na vodovodnoj mreži.

]]>
Wed, 17 Jan 2018 09:58:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190817/za-fekalnu-kanalizaciju-vise-od-milion-eura.html
Na tretmanu 50 korisnika http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190736/na-tretmanu-50-korisnika.html U Centru rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori trenutno boravi 50 korisnika, od čega rezidencijalni tretman ima 28, a nerezidencijalni 22 korisnika. ]]>  

Iz PG Biroa su saopštili da se u ženskom paviljonu nalazi osam korisnica.

Podsjećaju da je riječ o ustanovi stacionarnog tipa u kojoj se sprovodi program rehabilitacije i resocijalizacije namijenjen zavisnicima od psihoaktivnih supstanci (uključujući i alkohol), ali i zavisnicima od određenih oblika nehemijskih zavisnosti.

inače, tretman u Centru počiva na pristupu da se samo promjenom načina fukcionisanja, ponašanja i mišljenja može uspostaviti kvalitetna apstinencija, a navedene promjene je moguće postići uz sveobuhvatan psiho-socijalni pristup koji se u Ustanovi i primjenjuje.

"Oporavak od bolesti zavisnosti je dugoročan proces, pa je samim tim, i tretman u Javnoj ustanovi kompleksna cjelina sačinjena od  različitih segmenata. Dva osnovna procesa na kojima počiva tretman jesu proces rehabilitacije i proces resocijalizacije", navodi se u saopštenju.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 13:45:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190736/na-tretmanu-50-korisnika.html
Ograda za poligone i zaštitni stubići http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190729/ograda-za-poligone-i-zastitni-stubici.html Agencija za stanovanje priprema ogradu za dva poligona na lokaciji Tomića Uba. ]]>  

"Trenutno je u toku radionička izrada ograde, kao i zaštitnih stubića koji će biti ugrađeni na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, radi obezbjeđivanja zelene površine", saopštio je PG Biro.

Agencija za stanovanje, kako se navodu u saopštenju, kontinuirano sprovodi aktivnosti i na izradi sprava za trening na otvorenom.

"Podsjećamo da su Budžetom Glavnog grada za poslove uređenja sportskih terena i izgradnju teretana na otvorenom tokom 2018. godine izdvojena sredstva u iznosu od 130.000 eura. Tokom prethodne sedmice, Služba servisa i hitnih intervencija Agencije za stanovanje, na zahtjev građana, intervenisala je 48 puta", navodi se u saopštenju.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 13:03:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190729/ograda-za-poligone-i-zastitni-stubici.html
U KIC-u predavanje o homeopatiji http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190599/u-kic-u-predavanje-o-homeopatiji.html Predavanje "Homeopatija, širenje svijesti" Jelene Vitorović biće održano u srijedu, 17.januara, u Multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović”, sa početkom u 19 sati. ]]>

Predavanje će se uglavnom odnositi na upoznavanje sa homeopatijom, na moć naših misli i zakon privlačenja. Jelena Vitorović, diplomirani je homeopata, Bahov praktičar, life couch i hipnoterapeut.

Bavi se proučavanjem zakona privlačenja i ima svoj youtube kanal gdje obrađuje razne teme vezane za lični razvoj, homeopatiju, zdravlje, kao i teme vezane za promjenu načina života. Rođena je u Pančevu 1989. godine, gdje je završila Srednju medicinsku školu.

Školovanje je nastavila u “Simillimumu” u Beogradu gdje je stekla zvanje diplomiranog homeopate.

]]>
Mon, 15 Jan 2018 23:26:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190599/u-kic-u-predavanje-o-homeopatiji.html
Agrobudžet grada 215.000 eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190612/agrobudzet-grada-215000-eura.html Glavni grad je za premije u mljekarstvu, podršku žetvi i kredite u poljoprivredi ove godine opredijelio sredstva u iznosu od 215.000 eura. ]]>  

"To je dio sredstava koji se na godišnjem nivou usmjeri na poljoprivredu na nivou Podgorice. Podsjećamo da je za prvih deset mjeseci 2017. preko Agrobudžeta Crne Gore i Budžeta Glavnog grada – Agrobudžeta, realizovano oko 4.9 miliona eura u poljoprivredu na teritoriji Glavnog grada", navode iz PG Biroa.

Struktura uloženih sredstava se odnosi na Budžet Glavnog grada i to 3.174.600,7 eura, agrobudžet Glavnog grada 225.000 eura i Bužet Crne Gore 1.505.124,55 eura.

"Radi bolje realizacije aktivnosti na podsticanju razvoja poljoprivrede, Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje je u konstantnoj komunikaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Službom za selekciju stoke, AD 'Plodovi Crne Gore', AD 'Plantaže', Opštinama u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, udruženjima poljoprivrednih proizvođača (vinogradara i voćara, stočara, pčelara, povrtlara i drugih) i drugim relevantnim institucijama u oblasti poljoprivrede", navodi se u saopštenju.

]]>
Mon, 15 Jan 2018 21:55:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190612/agrobudzet-grada-215000-eura.html
"Zaustavite divlju gradnju u Bloku V" http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190663/zaustavite-divlju-gradnju-u-bloku-v.html Nakon što su na zelenoj površini između dva solitera u podgoričkom naselju Blok V, nedaleko od Doma zdravlja i vrtića, tokom vikenda izliveni betonski temelji novog montažnog objekta, u podgoričkom odboru Građanskog pokreta URA ukazuju da na navedenoj zelenoj površini nije planirano postavljanje bilo kakvog objekta privremenog karaktera, pa pozivaju Sekretarijat za komunalne poslove, Komunalnu policiju i inspekciju, da bez odlaganja zaustave navedene nezakonite radnje i sačuvaju javnu površinu. ]]>

"Planom postavljanja privremenih objekata, koji je Skupština Glavnog grada usvojila početkom jula, na navedenoj zelenoj površini nijesu predviđeni zatvoreni ili otvoreni ugostiteljski objekti, niti bilo kakvi drugi objekti privremenog ili trajnog karaktera. Zbog toga je jasno da je riječ o nelegalnoj, odnosno - divljoj gradnji, koja može rezultirati trajnim narušavanjem navedene zelene površine. Iako smo svjesni da gradsku upravu mnogo više interesuje profit, nego li očuvanje imovine grada, pozivamo ih da bez odlaganja ispoštuju zakon i obustave navedene radove", ukazali su u GP URA.

Isitiču da je navedenim Planom, gradska uprava omogućila postavljanje montažnog objekta na zelenoj površini preko puta solitera, šta je „van okvira zdrave logike i šta je takođe neophodno mijenjati u što kraćem roku“.

"Zelene površine se ne mogu i ne smiju posmatrati kao „neizgrađeno“ zemljište. One su zajednički prostor svih građana, pa je potrebno ulagati u njihovo dodatno opremanje i održavanje, kao i u postavljanje klupa, igrališta za djecu i drugih sadržaja, a ne u njihovo dodatno uništavanje, postavljanjem kioska i ugostiteljskih objekata", navodi se u saopštenju.

Iz URA-e podsjećaju da su početkom jula građanima predstavili svoj „Plan za Blok V i VI“, koji je obuhvatio čitav niz mjera koje bi mogle poboljšati život stanara tih podgoričkih kvartova.

"Na javnoj tribini koju je URA tada organizovala, preko 200 građana Bloka V je podiglo glas protiv izgradnje solitera „Milenijum“, od čije izgradnje je gradska uprava ubrzo i odustala", ističu iz URA-e.

U tom pokretu vjeruju da je Blok V urbanistički zaokružena cjelina, koju „ne smijemo narušavati divljom gradnjom ili divljim planovima, donošenim u korist privilegovanih tajkuna i njihovih građevinskih kompanija“.

"Kroz simbiozu političkih elita i krupnog kapitala, prostor u Podgorici se eksploatiše bez bilo kakve strategije i nemilosrdno betonira. U centru urbanog planiranja mora biti građanin – kao korisnik prostora, a ne interes investitora i krupni kapital", kazali su iz podgoričkog odbora URA-e.

]]>
Mon, 15 Jan 2018 18:23:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190663/zaustavite-divlju-gradnju-u-bloku-v.html
Poskupljenje karte bilo nužno http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190576/poskupljenje-karte-bilo-nuzno.html Direktor Gradskog saobraćaja Haris Alivodić kazao je da cijenu autobuske karte u gradskom prevozu nijesu poskupili iz samovolje. ]]>

Podsjećamo, gradski prevoz u Podgorici od danas je skuplji 20 centi, pa će građani umjesto 70 za vožnju autobusom izdvajati 90 centi.

Mjesečna karta za studente biće 25 umjesto dosadašnjih 21 eura, dok će radnici umjesto 25 plaćati čak 30 eura.

Alivodić je rekao da pokušavaju pragmatično da sagledavaju situaciju, navodeći da odluke donose onako kako je najbolje za preduzeće, ali bez prevelikog uticaja na finansije putnika.

On je, komentarišući negodovanje putnika zbog poskupljenja karte, rekao da je saglasan da bilo kakvo poskupljenje izaziva reakciju i negodovanje.

"Ali i ja moram da iskažem negodovanje prema svim poskupljenjima koja direktno utiču na rad našeg preduzeća. Poskupljenja je bilo jako puno. Ako neko misli da riješimo probleme tako što će tri privatna preduzetnika riješiti probleme gradskog prevoza, onda se varamo. Imamo sadradnju sa gradom, njima su ruke vezane, iz budžeta se ne izdvaja puno, znamo zašto, i oni bi voljeli da mogu više da izdvajaju. Trebalo bi da radimo na tome da se gradski saobraćaj sredi", kazao je Alivodić za TVCG. 

On je ponudio jednostavno rješenje da neko umjesto 90 centi za kartu izdvoji 41 cent.

"A to je kupovina mjesečne karte koja košta 25 eura koja se koristi 30 dana u mjesecu", rekao je Alivodić.

I on, kako je rekao, mora da vodi računa o radnicima.

"Nije samovolja kad je riječ o poskupljenjima, pokušavamo da pragmatično sagledavamo situaciju i donosimo odluke kako je najbolje za naša preduzeća, a da ne utičemo mnogo na finansije putnika", zaključio je Alivodić.

A kako na poskupljenje reaguju građani Podgorice, pogledajte u anketi:

]]>
Mon, 15 Jan 2018 10:00:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190576/poskupljenje-karte-bilo-nuzno.html
Za javnu rasvjetu 100.000 eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190356/za-javnu-rasvjetu-100000-eura.html Podgoričko preduzeće Komunalne usluge doo raspisalo je tender vrijedan 100.000 eura za nabavku 690 betonskih stubova javne rasvjete. ]]>

"Novi stubovi javne rasvjete predviđeni su za ugradnju na čitavom području Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grad Tuzi i Golubovaca shodno planu i programu rada Komunalne usluge doo za tekuću godinu, a jedan dio njih biće upotrijebljen za zanjenu postojećih dotrajalih i oštećenih stubova javne rasvjete", navodi se u saopštenju PG Biroa.

Javno otvaranje ponuda, biće održano 01.02.2018. godine u 9:30 sati u prostorijama Komunalne usluge d.o.o. na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica.

]]>
Fri, 12 Jan 2018 18:25:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190356/za-javnu-rasvjetu-100000-eura.html
Oko 500 novih sadnica u Podgorici http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190344/oko-500-novih-sadnica-u-podgorici.html Gradsko preduzeće Zelenilo planira da u ovoj godini, kao i u prethodnim, proizvodnju na otvorenom polju uvećana za 500 novih trogodišnjih i četvorogodišnjih sadnica lišćara (košćele, melije, primorski hrast, divlji i pitomi kesten…) kako bi se obezbijedio kontinuitet u proizvodnji dendrološkog sadnog materijala. ]]>

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, zasnivanje novih parcela pratiće održavanje starih zasada u vidu primjene svih potrebnih agrotehničkih mjera njege (prihranjivanje, freziranje, orezivanje, zaštita od bolesti i štetočina, itd).

"Pored proizvodnje dendroloških vrsta, planirana je proizvodnja kontejnerskog sadnog materijala, u količini od 35.000 komada, u čijem će se sastavu najvećim dijelom naći ukrasno žbunje i različite vrste žive ograde. Proširenjem zaštićemog prostora tokom 2017. godine značajno će se uticati na bržu i kvalitetniju proizvodnju kontejnerskog biljnog materijala", navodi se u saopštenju.

U već postojećem zaštićenom prostoru površine 1.000 m2 proizvodiće se 150.000 komada rasada sezonskog cvijeća.

"Za 2018. godinu Zelenilo planira i dodatno opremanje materijalno tehničkim sredstvima, tj. nabavku minibagera sa gumenim gusjenicama i motokultivatora sa prikolicom i priključcima u vrijednosti od 37.700 eura. Za investicione aktivnosti gradskog preduzeća Zelenilo opredijeljeno je 100.000 eura. Ovo Društvo pomenuta sredstva usmjeriće na izgradnju novih i rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih sadržaja, iz svog djelokruga djelatnosti", zaključuje se u saopštenju.

 

]]>
Fri, 12 Jan 2018 13:04:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190344/oko-500-novih-sadnica-u-podgorici.html
Bazen čeka tehnički pregled http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190318/bazen-ceka-tehnicki-pregled.html Zatvoreni bazen u sklopu SC Morača biće uskoro otvoren za posjetioce. U decembru prošle godine završeni su glavni radovi, ali se čeka tehnički pregled. ]]> Natkrivanje bazena koštalo je 2,156 miliona eura. U toku je izrada elaborate koji će pokazati kolika je ekonomska opravdanost izgradnje bazena, odnosno kolike će biti cijene korišćenja bazena za građane ili organizovane grupe.

Ana Joksimović, TVCG

 

]]>
Fri, 12 Jan 2018 08:32:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190318/bazen-ceka-tehnicki-pregled.html
O otvaranju Sahat kule odlučiće struka http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190258/o-otvaranju-sahat-kule-odlucice-struka.html Namjera Glavnog grada je da Sahat kula bude dostupna kako građanima tako i turistima, ali će o tome posljednju riječ morati da da struka, posebno o bezbjednosti samog objekta za takvu vrstu valorizacije, poručili su iz Glavnog grada. ]]>

Mediji su danas objavili da ukrasna rasvjeta oko Sahat kule na zelenim površinama nije u funkciji, a glavni lampioni s vremena na vrijeme rade. Sa česme građani ne mogu popiti vodu jer ona nije u funkciji, a slavine su okrenute naopačke. Iako je bilo najavljeno da će Sahat kula biti otvorena za posjetioce, vrata su zaključana.

Iz Glavnog grada su odgovorili da je rekonstrukcija Sat kule i Trga Bećir bega Osmanagića privedena kraju , ali radovi još uvijek nijesu u potpunosti okončani, što je obaveza izvođača radova, a ne gradskih službi.

„Nakon što radovi budu završeni, što se odnosi između ostalog i na rasvjetu i javnu česmu, tek onda ga izvođač predaje Gradu na korišćenje. Kada radovi budu u potpunosti gotovi i potvrđeni od strane službi Glavnog grada, javnost će biti blagovremeno obaviještena“, poručuju iz Glavnog grada.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 14:05:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190258/o-otvaranju-sahat-kule-odlucice-struka.html
Za zelene površine 151.542 eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190241/za-zelene-povrsine-151542-eura.html Za održavanje 820.035 m2 uređenih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada, predviđeno je 151.542 eura, saopšteno je PG biroa. Navode i da će zelene površine čistiti 88 puta. ]]>

Pročišćavanje neuređenih zelenih površina i održavanje čistoće biciklističke staze t-4 i panoramske rute "Krug oko Korita" koštaće 26.910 eura, dok će za pročišćavanje park – šuma ukupne površine 415.800 m2 biti izdvojeno 110.602 eura.

"Čistoća će u narednoj godini za upravljanje i održavanje reciklažnih dvorišta i sakupljanje i transport odloženog otpada utrošiti 173.064 eura, dok će održavanje uličnih betonskih korpica koštati 1.530 za 702 korpice. Tokom ove godine planirana je nabavka i postavljanje još 100 betonskih korpica", saopšteno je iz Glavnog grada.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 12:26:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190241/za-zelene-povrsine-151542-eura.html
Stale kazaljke na Sahat kuli http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190206/stale-kazaljke-na-sahat-kuli-.html Sat na Sahat kuli u Staroj varoši već neko vrijeme ne radi, piše Dan. Kazaljke su stale na 8.30 časova, dok se otkucaji čuju. ]]>

U njenu restauraciju i rekonstrukciju Trga Bećir Bega Osmanagića turska Agencija za međunarodnu saradnju TIKA uložila je 400.000 eura. Međutim, službe Glavnog grada nijesu se postarale da sada održavaju ovaj objekat.

Ukrasna rasvjeta na zelenim površinama nije u funkciji, a glavni lampioni s vremena na vrijeme rade. Sa česme građani ne mogu popiti vodu jer ona nije u funkciji, a slavine su okrenute naopačke. Iako je bilo najavljeno da će Sahat kula biti otvorena za posjetioce, vrata su zaključana.

Stanovnici Stare varoši razočarani su što nakon rekonstrukcije nadležne službe nijesu održavale Sahat kulu, kao i što je nijesu otvorili za posjetioce. Posebno su ogorčeni zbog čega sat ne radi.

Nataša Miličković, iz Stare varoši kaže da se kazaljke na satu ne pomjeraju, ali da se uveče čuju otkucaji.

“Zašto su to tako ostavili ne znam. Kazaljke se ne pomjeraju. Oni su valjda mehanizam čistili, ali nešto očigledno nije u redu. Živim u blizini tako da čujem da sat otkucava uveče. Dok ga je časovničar Pejović održavao sat je radio, a sada poslije restauracije nema funkciju. Valjda će ga popraviti. Bilo bi lijepo da radi, ipak je to Sahat kula. Projekat i sve ostalo radili su Muzeji i galerije pa bi oni trebali da znaju hoće li sat ikada proraditi i zašto ne radi. Na trgu ni česma ne radi, ni rasvjeta, a kula nije otvorena za posjetioce. Trebalo bi da bude da bi građani mogli da uđu”, kaže Miličković.

Staropodgoričanin Jovan Nikolić prisjetio se ko je sve održavao sat na Sahat kuli koji je u to vrijeme radio.

“Prvo je sat održavao pokojni Đuro Vukčević koji je na Pogrebno imao sajdžisku radnju. Dugo ga je on održavao i uvijek je sat radio. Poslije njegove smrti održavanje je preuzeo Bajo Stanić, a poslije njega Duško Pejović. To je onda prekinuto jer su prije tri, četiri godine dolazili iz Glavnog grada i htjeli da naprave sistem sat funkcioniše elektronski. Međutim, stao je. Sad kad su rekonsturisali sve opet ne radi. Da li će ga popraviti i hoće li više ikada proraditi ko ti ga zna”, priča Nikolić.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 08:03:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190206/stale-kazaljke-na-sahat-kuli-.html
Za terene i teretane 130 hiljada eura http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190148/za-terene-i-teretane-130-hiljada-eura.html Glavni grad će za uređenje sportskih terena i izgradnju teretana na otvorenom u 2018. godini izdvojiti 130 hiljada eura, saopšteno je iz PG biroa. ]]>

Navodi se da je cilj tih aktivnosti razvijanje zdravih stilova života, osposobljavanje postojećih i izgradnja novih sportskih poligona i sadržaja.

"Puna pažnja biće posvećena mini teretanama za trening na otvorenom. Multifunkcionalih sprave za street workout predstavljaju pravu malu teretanu na otvorenom, obzirom na mogućnosti koje pruža u pogledu vježbanja. Sprave su radionički izrađene, a pripremila ih je Agencija za stanovanje. Cilj je da se na relativno malom prostoru stvore što bolji uslovi za vježbanje i rekreaciju naših sugrađana", saopšteno je iz Biro Glavnog grada.

Navodi se da značajna pažnja mora biti posvećena održavanju postojećih i izgradnji novih terena tamo gdje postoji potreba.

"Podsjećamo da je u izgradnju novih i adaptaciju postojećih sportskih terena i teretana od 2014. do 2017. godine Agencija za stanovanje Podgorice uložila preko 400 hiljada EUR. Izgrađeno je deset novih poligona, a više desetina postojećih u značajnoj mjeri je rekonstruisano. Na 18 lokacija su izgrađene teretane na otvorenom i postavljene klasične sprave za vježbanje", saopšteno je iz PG biroa.

Navodi se da je izgrađeno 18 novih dječjih igrališta, kao i da veliki broj rekonstruisan.

]]>
Wed, 10 Jan 2018 17:13:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190148/za-terene-i-teretane-130-hiljada-eura.html
Godišnje 75.000 tona otpada http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190131/godisnje-75000-tona-otpada-.html Planirane prosječne mjesečne količine komunalnog otpada u ovoj godini koje će se dopremiti na sanitarnu deponiju „Livade“ su oko 6.250 tona, odnosno na godišnjem nivou oko 75.000 tona. ]]>

Na gradskoj deponiji 75.000 tona komunalnog otpada godišnje


“Društvo će organizovati poslove iz svoje djelatnosti selektivnog razdvajanja komunalnog otpada u skladu sa usvojenim konceptom strategije upravljanja otpadom koji korenspodira sa savremenim trendovima i direktivama EU za ovu oblast, a ima za cilj povećanje količine reciklabilnih materijala i smanjenje količine otpada koji bi se deponovao u trećoj sanitarnoj kadi što će doprinijeti povećanju sekundarne selekcije”, saopšteno je iz PG biroa.

Poručuju da će toku 2018. godine nastaviti sa kvalitetnim zbrinjavanjem komunalnog otpada na deponiji “Livade”.

]]>
Wed, 10 Jan 2018 14:51:00 +0100 Podgorica http://www.rtcg.me/vijesti/podgorica/190131/godisnje-75000-tona-otpada-.html