Ime e-mail Telefon
Redakcija Portala RTCG
mmc@rtcg.org
+382 20 224 784
Rada Brajović
Rukovodilac MMC-a
rada.brajovic@rtcg.org
 
Ilija Šuković
Šef deska u MMC-u
ilija.sukovic@rtcg.org 
 
 
Radio i Televizija Crne Gore
Adresa: Bulevar Revolucije 19, Podgorica
PIB: 02020220

Sektor: Multimedijalni Centar RTCG - Portal RTCG

Rukovodilac MMC-a : Rada Brajović

Šef Deska u MMC-u: Ilija Šuković

Urednici web bloka:

Marko Vešović

Maja Lalić-Burzanović

Igor Pejović

Maša Mališić-Ljumović

Ozren Zogović