Oduzimanje imovine

Da li bi Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom doprinio smanjenju stope kriminala?

Da

Ne

Rezultati