Crna Gora u EU

Može li Crna Gora ući u EU prije ostatka regiona?

DA

NE

Rezultati