Povjerenje policije

Da li je poljuljano povjerenje u policiju nakon otkrića iz dokumenata Europola?

Da  78.9%

78.8659793814433%

Ne  17.3%

17.31958762886598%

Ne znam  3.8%

3.814432989690722%

Укупно гласова: 970