Накнадa функционерима

Треба ли функционерима по престанку мандата накнаду скратити са годину на три мјесеца?

Да  86.9%

86.86949559647718%

Не  13.1%

13.130504403522819%

Укупно гласова: 1249