Sankcije Rusiji

Kako ocjenjujete inicijativu da pojedine opštine ukinu sankcije Rusiji?

Inicijativa je u interesu države

Inicijativa je protivna državnim interesima

Inicijativa je bez uticaja

Rezultati