Računanje vremena

Da li treba ukinuti zimsko računanje vremena?

Da

Ne

Rezultati