Економија

A.M.

07. 03. 2023. 18:03   >>  18:03

ПКЦГ

Енергетска ефикасност један од приоритета енергетске политике

Енергетска ефикасност представља један од приоритета енергетске политике у Црној Гори и препозната је као економичан и брз начин за повећање сигурности снабдијевања енергијом, казала је предсједница Привредне коморе (ПКЦГ) Нина Дракић.

Како је саопштено из ПКЦГ, Комора је у сарадњи са Министарством капиталних инвестиција и Инжењерском комором данас организовала стучни скуп „Термотехника и архитектура туристичких комплекса 4* и 5* на сјеверу Црне Горе – Енергетски ефикасни системи гријања“.

Наводи се да су скуп отворили потпредсједник Владе и министар капиталних инвестиција Ервин Ибрахимовић, Дракић и предсједник Скупштине Инжењерске коморе Срђан Лаковић, а у раду су учествовали представници струке, компанија и институција.

„Представљени су најзанимљивији пројекти европских ски центара, као и нове технологије у домену енергетске ефикасности које утичу на смањење потрошње фосилних горива, заштити животне средине и промовисање обновљивих извора енергије“, наводи се у саопштењу.

Додаје се да су представници Министарства говорили о програмима енергетске ефикасности који се реализују кроз пројекте унапређења енергетске ефикасности у јавним зградама, као и пројекте намијењене грађанима.

Дракић је истакла да је обезбјеђивање довољних количина енергије на економски и еколошки прихватљив начин и постизање компромиса између економије и животне средине постао циљ сваке развијене земље.

„Енергетска ефикасност представља један од приоритета енергетске политике у Црној Гори и препозната је као економичан и брз начин за повећање сигурности снабдијевања енергијом, снажење индустријске конкурентности, али и за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште одговорних за климатске промјене“, рекла је Дракић.

У саопштењу се наводи да је, слиједећи Европске директиве, и Црна Гора своје стратегије развоја прилагодила начелима одрживости и нагласак ставила на конкретне мјере чијом ће се имплементацијом остварити зацртани циљеви повећања енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и декарбонизације свих сектора потрошње и производње енергије.

„Потенцијал за уштеде енергије примјеном мјера енергетске ефикасности, у Црној Гори, је огроман у свим секторима потрошње“, рекла је Дракић.

Она је додала да енергетски ефикасна привреда има позитиван утицај на економски раст, отварање нових радних мјеста и озелењавање економије.

„Енергетски ефикасним пословањем, могуће је остварити вишеструке бенефите за даљи развој наше привреде, док добар енергетски менаџмент неминовно значи и добар пословни резултат“, навела је она.

Како је казала, у наредном периоду неопходно је радити на повећању енергетске ефикасности објеката, заједно са рационализацијом коришћења свих видова енергије, уз окретање ка обновљивим изворима, а потребно је креирати даље финансијске подстицаје за инвестиције у енергетску ефикасност.

„Наставак енергетске транзиције у Црној Гори требао би се базирати на промоцији енергетски ефикасних технологија, усвајању нових знања и проширењу постојећих када је у питању валоризација ресурса“, рекла је Дракић.

Она је навела да се наставак енергетске транзиције треба базирати и на унапређење постојећих и креирање нових политика у области енергетике и енергетске ефикасности, сходно важећим стратешким документима у овој области, али имајући у виду Зелену агенду за Западни Балкан, као и Европски зелени договор.

Ибрахимовић је казао да Црна Гора треба да потенцира стратегију засновану на интензивним инвестицијама, које укључују учешће јавног и приватног сектора у процесу озелењавања сектора енергетике.

„Интензиван трансфер знања и примјена иновативних рјешења из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у дугорочном погледу доприноси смањењу регионалних неједнакости и утиче на повећање животног стандарда у Црној Гори“, рекао је Ибрахимовић.

Према његовим ријечима, енергетика је кључна област развоја економије сваке земље, посебно имајући у виду да се приближава крај производње енергије из фосилних горива.

„Енергетика такође директно и индиректно утиче на животну средину, али и на раст ГДП-а, пораст запослења, испуњавање основних људских потреба и може се сматрати као привредна грана која утиче на сва три стуба одрживог развоја“, казао је Ибрахимовић.

Он је навео да је истраживање важности енергетике у контексту одрживог развоја и промоције зелене економије заједнички циљ свих, без обзира да ли долазе из политичког, струковног, приватног или неког другог миљеа.

Ибрахимовић је додао да су евидентни резултати постигнути у посљедњих неколико година кроз различите активности које спроводе Министарство капиталних инвестиција и други субјекти укључени у реализацију пројеката енергетске ефикасности.

„Министарство капиталних инвестиција, као носилац политике у овој области, интензивно ради на креирању амбијента за унапређење енергетске ефикасности на свим нивоима“, додао је Ибрахимовић.

Лаковић је казао да стручна предавања и квалитетни скупови у великој мјери доприносе развоју струке.

“Привредна комора је још једном доказала своју посвећеност и подршку коју даје стручном усавршавању , а данас смо у прилици да видимо сјајну синергију архитектуре И термотехнике”, истакао је он.

Лаковић је казао да машински инжењери представљају темељ сваке државе и да циљ свима треба да буде још квалитетније уређивање те области, како би се привредници подстакли да промовишу ефикасне системе климатизације, што није могуће без значајне подршке државе.

Миодраг Мацановић из компаније Енинг Никшић, истакао је да да сви ски центри у Црној гори имају значајан потенцијал који треба валоризовати, прје свега коришћењем енергетски ефикасних система гријања у хотелским комплексима.

“У обзир треба узети сигурност у снабдијевању, цијену, сервис и одржавање опреме, заштиту човјекове околине, обновљиве извори енергије, те енергетску ефикасност”, казао је Мацановић, додајући да се данас највише користе огријевно дрво, угаљ, пелет.

Према његовим ријечима, енергетски ефикасне системи гријања представљају топлотне пумпе.

Мацановић је истакао да је, када је у питању њихово коришћење, неопходна анализа комбинације котлова, јер топлотне пумпе ваздух/вода не могу радити при екстремно ниским температурама.

Он је казао да су за коришћење топлотних пумпи вода/вода и земља/вода потребне анализе могућности коришћења и исплативости.

Вршитељка дужности генералне директорице Директората за енергетику у Министарству капиталних инвестиција, Сања Павићевић, говорила је о успјешним пројектима које Министарство спроводи, препознајући значај потенцијала које држава има у погледу унапређења енергетске ефикасности и коришћења енергије из обновљивих извора.

Она је, како се наводи, указала на програм подршке намијењен грађанима „Енергетски ефикасан дом“.

“Програм подразумијева атрактиван и одрживи финансијски механизам у циљу примјене мјера енергетске ефикасности у домаћинствима. За реализацију ове фазе програма, обезбијеђена су средства из буџета Црне Горе у износу од 200 хиљада ЕУР за субвенционисање камата и накнада за обраду кредита за домаћинства у Црној Гори”, казала је Павићевић.

Према њеним ријечима, у питању су мјере енергетске ефикасности које се односе на испоруку и уградњу система за гријање на модерне облике биомасе, високоефикасних топлотних пумпи за гријање објекта, сплит и мултисплит система за гријање/хлађење објекта, термоизолације на фасади стамбеног објекта и енергетски ефикасне фасадне столарије.

Павићевић је истакла да је крајњи циљ побољшање енергетске ефикасности кроз оптимизацију потрошње енергије, повећано учешће обновљивих извора енергије, те допринос смањењу емисије штетних гасова.

У саопштењу се наводи да је Маја Луковац Поповић из СтруцтурАРЦХ гроуп – САГ Подгорица говорила о важности одрживе градње, којом се према начелима одрживог развоја, не исцрпљују необновљиви извори добара и енергије, и не угрожавају биолошке врсте или стање природних вриједности.

“Појам “енергетска ефикасност” зграде дефинисан је у Европским Директивама као
количина стварно потрошене или процијењене енергије за задовољавање различитих потреба везаних за стандардно коришћење зграде које, између осталог, могу обухватити: гријање, топлу воду, вентилацију, расвјету”, казала је Луковац Поповић.

Према њеним ријечима, та количина енергије одразиће се у једном или више бројчаних показатеља.

Бојан Грујички из Виессманн Београд, презентовао је енергетски алл – инцлусиве туристичке објекте које је ова компанија радила, као и историју соларне технике у Виессманн Гроуп.

“Када су у питању финансије, екологија и безбједност, ови извори енергије доприносе концепту веће ефикасности, мањој емисија штетних гасова, те мањим губицима уз 100% дигитално управљање са удаљеног мјеста”, казао је Грујички.

Драган Радојевић из Завода за геолошка истраживања Подгорица говорио је о могућности коришћења геотермалне енергије на сјеверу Црне Горе.

Он је казао да то подручје одликују генерално доста ниске вриједности геотермланих параметара.

“Досадашњим скромним истраживањима (нпр. бушотина БН-2 код Бијелог поља) дошло се до закључка да је вриједност геотермалног градијента око 0.0215°Ц/м, са температуром воде на 500 метара око 20 степени, на хиљаду метара очекивано око 31 степен”, истакао је Радојевић.

Према његовим ријечима, те воде се не могу директно користити у термоенергетске сврхе, само примјеном топлотних пумпи.

Радојевић је навео да је кључно питање температурног режима подземних вода у периоду октобар-март, али и однос подземних вода са површинским токовима.

“На бази неких досадашњих искустава из период октобар 2022 – фабруар 2023. температура подземних вода у алувиону Таре је до јануара била изнад седам степени, док у моменту када су просјечне дневне температуре ваздуха испод нуле, а Таре 2.5-3.5 степени, температуре подземних вода у алувиону Таре су 5-6 степени”, рекао је Радојевић.

Он је додао да то не чини поуздану основу за топлификацију објеката путем топлотних пумпи у том периоду.

Пратите нас на

Коментари 0

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије